Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
De APC / Esso Grote Motortankschepen, van voor 1953 groter dan 150Ton
Esso Holland 58 / Esso Nederland 58
"Esso Holland 58" na de te waterlating in 1950. Oorspronkelijk bedoeld voor de visserij,
maar tijdens de bouw is dit veranderd naar tankschip.

Uit de Nieuwe Leidsche Courant d.d. 25 augustus 1949
Wist U :
DAT, in opdracht van de Standard A.P.C. te Den Haag, gisteren op de werf Figee te Vlaardingen de kiel is gelegd voor het motortankschip „Esso Holland 58".

 Uit de Nieuwe Leidsche Courant d.d. 4 maart 1950
Wist U :
DAT het motortankschip "Esso Holland 58" (laadcapaciteit 350 kub. meter) gisteren in Vlaardingen te water is gelaten.

Uit de Nieuwe Leidsche Courant d.d. 1 mei 1950
Wist U :
DAT Zaterdag de officiële proeftocht is gehouden met de "Esso Holland 58", een motortankschip voor de binnenvaart.
42 meter lang en met een laadvermogen van 350 ton.

Uit Trouw d.d. 1 mei 1950
 „Esso Holland 58” overgedragen
Na een goed geslaagde proefvaart is Zaterdag de „Esso Holland 58" overgedragen aan de Standard Amerikaanse Petroleum maatschappij N.V. te 's-Gravenhage. Dit schip, dat aan de bestaande vloot van binnenschepen dezer maatschappij is toegevoegd, is bestemd voor het vervoer van benzine, petroleum en gasolie en heeft een laadvermogen van 350 m 3.
De scheepswerf I. S. Figée te Vlaardingen heeft, in nauwe samenwerking met de technische dienst der Standard A.P.C.. de plannen en het bestek voor dit schip uitgewerkt en uitgevoerd.
Op 24 Augustus van het vorig jaar werd de kiel van het schip gelegd en gestadig groeide het tot wat het nu is: een schip met een lengte over alles van 42 meter, een breedte op di spanten van 6.25 meter, een holte van 2.25 meter en een maximaal beladen diepgang van 2.15 meter. Op 3 Maart van dit jaar werd het casco met goed gevolg te water gelaten.
De firma Kernper & Van Twist Diesel N.V. leverde de voortstuwingsdieselmotor van het fabrikaat AWA, 4 takt, 4 cylinder en 160 P.K., bij 500 omwentelingen per minuut en tevens een 30 P.K. Russel Newbury 3 cylinder Dieselmotor voor het aandrijven van de ladingpomp, de ballastpomp en de luchtcompressor. De firma Figée bouwde de motoren in.
Op alles gerekend
Vanzelfsprekend voldoet het nieuwe schip aan talloze eisen. Zo wordt de keerkoppeling voor de schroef hydraulisch van de stuurhut uit bediend, terwijl in deze hut tevene een instrumentenbord is opgesteld, waarop de drukken en temperaturen van olie, water, lucht en verbrandingsgassen tijdens de werking van de motor zijn af te lezen en te controleren
Voor het verwerken der lading heeft men een z.g. Houttuinpomp gekozen die een capaciteit heeft van 150.000 liter per uur. De pomp is aan dek opgesteld en kan geheel aan dek worden bediend. Het voorschip is voorzien van een speciale ijsversterking, bestaande uit extra dikke platen in de voorsteven, ter hoogte van de bjeladen diepgang, terwijl bovendien voor de afstand der spanten van de steven 300 mm. is aangehouden, zulks in afwijking van de normale 500 mm. afstand.
De overdracht
De bemanning van het schip zal over haar huisvesting niet te klagen hebben. Zij heeft in een dekhuis op het achterschip een onderkomen, dat er zijn mag De schipper, zowel als de matrozen hebben ieder een aparte, geriefelijk ingerichte hut en verder een gezamenlijke eetkamer, een keuken en een toilet met douchecel en wastafel. Voor de verwarming der verblijven is centrale verwarming toegepast. De proefvaart, die Zaterdagmorgen werd gemaakt, verliep volkomen naar wens.
Tijdens de vaart droeg de heer J. Figée het schip over aan ir. J. A. Beukers, hoofd van de technische dienst van de Standard A.P.C. Tegelijkertijd werd de werfvlag vervangen door de Esso-vlag en de Standardwimpel. Tijdens een maaltijd, die na de proefvaart in hotel Bellevue te Dordrecht werd gehouden, droeg ir. Beukers het schip weer over aan de heer J. Hüselbosch, general sales manager van de Standard.

 
Nu als "Esso Nederland 58", te Zwolle.
( Foto collectie Teun Blok )

Motortankschip : "ESSO HOLLAND 58 / ESSO NEDERLAND 58";

Scheepsgegevens / Schiffsdetails / Vessel information :
Eerste naam
Erster Name
First name
Esso Holland 58
Eerste eigenaar
Erster Besitzer
First owner
American Petroleum Co., 's Gravenhage
Scheepstype
Schiffstyp
Ship type
Motortankschip
ENI-nummer
ENI-nummer
ENI-number
?
Bouwjaar
Baujahr
Year built
1950
Bouwwerf
Bauwerft
Ship yard
J. S. Figee, Vlaardingen
Bouwno.
Bauno.
Hull No.
?
Tonnage
Tonnage
Tonnage
292 / 356
Afmetingen
Größe
Dimensions
42,40 / 48,32 x 6,34 x 2,17    ( In 1961 verlengd )
Motor
Motor
Engine
AWA -160 PK / Bolnes 256 PK    ( In 1961 Nw. motor )

Mutaties / Mutationen / Mutations :
1952 Esso Nederland 58
NV Esso Nederland 's Gravenhage
1961 met 6 meter verlengd
1975 ????
Mei 1975 verkocht aan Scheepswerf De Hoop, Schiedam
1976 Guarico
Verkocht aan ????
Verder geen gegevens bekend
Gesloopt / Zerstört / Demolished :
????