Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Mignon (2), Directievaartuig
Historie van de "Mignon (2)"
Aanvullende informatie :
Historie van de "Mignon (2)", in dienst gekomen in 1891 voor de A.P.C. als directie boot. De A.P.C. schijnt de boot rond
1930 te hebben verkocht aan een rederij in Grave en daar is zij omgebouwd tot sleepboot en ging als SPES door het leven.
Weliswaar is in de loop der jaren het uiterlijk gewijzigd, maar romp en voorroef zijn nog bijna ongewijzigd.
Helaas heeft men de boot rond 1966-1967 een stukje korter gemaakt, nadat er de nodige schade aan de kont was opgelopen.
Tot 1975 is niet duidelijk wat er met de boot is gebeurd, maar dan duikt zij weer op in Friesland, waar ze veelvuldig op het wad is te
vinden en heet dan nog steeds (of weer) SPES.
De originele motor (een Kromhout dubbel-cilinder petroleum motor van 28 pk) is in 1942 vervangen door een 5 cilinder Kromhout-Gardner
van 75pk (type 5LW). Die motor is in 1939 gebouwd en heeft tot 1942 dienst gedaan in een vrachtauto (een zgn. White trekker) van
Van Gelder Papierfabrieken te Velsen. En dié motor staat nu nog steeds in de boot en doet het nog prima !
In 1980 echter, keert de boot terug naar... Rotterdam, alwaar zij als CONFIDO in de recreatievaart terecht komt. De ligplaats is
Delfshaven. Helaas, door een vergeten electrisch kacheltje branden voorroef en stuurhut in april 1990 volledig uit ! Gelukkig wordt
de boot volledig hersteld en van een mooier en completer interieur voorzien.
Bovenstaande feiten zijn door mij inmiddels boven water gehaald, want sinds april 2005 ben ik de eigenaar van deze boot die
nu onder de naam VUTURE vaart.
De boot is ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM) en is dus een heus varend monument!
Aangezien die verbouwde kont de originaliteit in gevaar brengt (en dus de status van het varend monument) ligt de boot momenteel
echter op een scheepswerf om de kont weer zoveel mogelijk in haar oude vorm te laten renoveren. Helemaal mogelijk is dit niet,
omdat het oorspronkelijke vlakke dek ooit is voorzien van een boeiing en dat moet behouden blijven.
Bovenstaande met dank aan de huidige eigenaar van de (Henk) Bender.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het Register Varend Erfgoed Nederland is door de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) opgezet in 1985.
Tot 2015 was het RVEN alleen te raadplagen op het bureau van de FVEN.
Tijdens Sail 2015 is de eerste versie van de RVEN webstek geopend door minister Jet Bussemaker.
Dit is het archief, ten tijde van de overgang naar de tweede versie van de RVEN webstek in 2020.

naam
Bender ex Vuture ex Confido ex Spes ex Mignon (2)
RVEN nr
26
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld
HN11365 / 33.10256 246 B NIJM 1946
type
motorsleepboot
categorie
sleepboot
vaartuig
lengte
15.2
breedte
3.22
diepgang
1.25
kruiphoogte
3.1
tonnage
4
materiaal romp
ijzer
materiaal romp (spec.)
staal
bouwwijze romp
geklonken
voortstuwing (oorspr.)
motor
masthoogte
5.4
soort tuig
nvt
materiaal zeil
oppervlakte zeil
bouwjaar vaartuig
1909
bouwperiode
1900-1910
werfgegevens
werf
't Kromhout- Amsterdam
werfnaam
't Kromhout
plaats, provincie werf
Amsterdam, NH
werf bijzonderheden
De eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.
historie vaartuig
vorige namen
Mignon
? - 1975: Spes
1980-2005: Confido R. Hempenius
historie vaartuig
21/10/10 Restauratie betrof de kont van de boot. Deze restauratie is in april/mei '06 afgerond door scheepswerf De Bock & Meijer te Leimuiden. Na afronding is de boot opnieuw gemeten door IVW. De lengte is nu vastgesteld op 15,20m (origineel 15m + 20cm van het berghout, wat er in de oorspronkelijke situatie (1909) nog niet aan zat). Het berghout is, vrijwel zeker, tijdens de verbouwing van 1932 aangebracht. Hierdoor een nieuwe meetbrief met nummer HN 11365 (oude RN 818).
In augustus 2010 is het dak van de stuurhut vernieuwd. Het nieuwe dak heeft exact dezelfde afmetingen als het oude en is ook weer voorzien van een daklijst., de kleur is  lichtgrijs.
In oktober 2010 lekage in de spiraal van de kimkoeling geconstateerd. Besloten om (na overleg met de werf en andere sleepboot-eigenaren) de spiraal te vervangen door een beunkoeler.
oorspronkelijk vaargebied
Nederland
oorspronkelijk gebruik
sleepvaart
funktie wijziging(en)
oorspronkelijk uiterlijk
historie interieur
deels
jaar uitgebruikname
huidig gebruik
pleziervaart