Auke Visser´s Esso Belgium Tanker's site     |   home
INDEX
VERGANE GLORIE VAN DE BELGISCHE KOOPVAARDIJ : ESSO TANKVAART 1891 - 1983
Tot hier de gedetailleerde lijst van de “ESSO”-tankvaart België gedurende 92 jaren. Zoals meestal het geval is met vlootlijsten en technische gegevens, moeten we vooral constateren dat er een afwijking bestaat tussen de verschillende bronnen.

Volgens de brochure van "ESSO MARINE BELGIUM  uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag in l966 zouden er 20 schepen gevaren hebben onder de ESSO Belgium vlag.
Dit betekent dat er vijf schepen NIET op genomen zijn in de bovenstaande vlootlijst, te weten de :
“S.S LA HESBAYE" 3.500 BRT 1801
“S.S. BREMERHAVEN" 4.000 BRT 1897
“S.S. AMERICAN" 5.250 BRT 1910
"S.S. ANTWERPEN" 11.500 BRT 1916
“S.S. CHESTER" 31500 BRT 1899
Daarenboven vermeldt de vlootlijst in de brochure twee eenheden onder de naam “AMPETCO". terwijl deze vlootlijst 3 eenheden vermeldt met dezelfde naam.
Volgens andere bromien zouden de vijf eenheden. die hierboven genoemd werden. gevaren hebben onder de ESSO-vlag, o.a. de Nederlandse, maar NIET onder de Belgische vlag.
BRONVERMELDING :
- LLOYD`S Register Of Shipping, diverse jaargangen.
- ESSO Marine Belgium - Onze Vloot (75 Jaren).
- Documentantiepakket van ESSO, ter beschikking gesteld door Dhr. Kindermans, voormalig manager ESSO LIMBURG.
- Officiele lijst der Belgische Zeeschepen, diverse jaargangen.
- Foto-archief Hanny en Leo Van Ginderen.

AANVULLING VAN DIT ARTIKEL;
Door MARC VAN DE SANDEN.
Nu reeds 23 jaar geleden, op vrijdag 1 Juni 1973, voer de Esso Brussels het 43270 dwt melende tankschip van de Esso Belgium-vloot. de haven van New York binnen. met aan boord 39 opvaren den. Het schip was geladen met Nigeriaanse aardolie, die bestemd was voor de raffinaderij van Bayway, dichtbij New York.
Teneinde zijn diepgang le verminderen, alvorens aan de raffinaderij aan te leggen, ging hij in de nacht van 2 juni voor anker op de rede van New York, in een speciaal daarvoor gereserveerde zone, ten noorden van de Verrazano-brug, om daar te lichleren.
Alles was kalm; de meeste bemanningsleden sliepen in hun kabine. De zichtbaarheid was normaal.
Omstreeks een uur in de morgen, lokale rijd te New York (6 uur zaterdagmorgen Belgische tijd) zagen de officier van wacht en zijn uitkijk opeens aan hun rechterzijde een groot schip tegen hoge snelheid opdoemen
Enkele ogenblikken later werd de Esso Brussels midden in zijn rechterflank met volle geweld aangevaren door het Amerikaanse containerschip SEA WITCH dat de haven van New York verliet.
De aanvaring, die zeer hevig was. werd snel gevolgd door een reeks ontploffingen. De ruwe aardolie die uit drie tanks met een capaciteit van elk 1250 ton vloeide. vloog in brand.
Het personeel van wacht alsmede andere opvarenden sloegen onmiddellijk alarm om de bemanning te wekken. Ondertussen werden in de machinekamer een reeks noodmaatregelen getroffen.
Alvorens men het schip verliet werden de vuren van de ketels gedoofd en werd de hulpdiesel gestart, om verder electriciteit te produceren.
Toen iedereen aan dek was bleek dal reeds drie van de vier reddingsboten in lichtelaaie stonden.
De bemanning kon nog achteraan het schip in de laatste reddingsbool plaatsnemen en trachtte van het brandende schip weg te varen,
Ongelukkig genoeg was de reddingsboot algauw omringd door vlammen en de hitte werd zo groot dat de inzittenden over boord dienden te springen en zich al zwemmend te redden. 26 onder hen werden opgepikt door sleepboten die ter hulp waren gesneld, zij waren nagenoeg ongedeerd.
De tragische aanvaring kostte echter het leven aan volgende bemanningsleden van de Esso Brussels ;
Constant Dert (gezagvoerder).
Laidi Taji (4de officier werktuigkundige).
Alois Peeters (bootsman).
Jacob Willemsen (matroos).
Francisco Oubina Portas (pompman).
Mevr. Rene Rome (stewardess).
Rene Rome (1ste steward).
Francisco Villaverde Perez (steward).
Bertil Otto (steward).
Leo Beelaert (5de oíñcier werktuigkundige),
Francisco Martinez Rivas (matroos).
José Veiro Novo (matroos),
Manuel Leis Canle (matroos).
De Esso Brussels die ten anker lag trof geen enkele schuld.  Na onderzoek bleek dat bij het Amerikaanse containerschip SEA  WITCH tijdens een onderhoudsbeurt aan zijn stuurinstallaties een verkeerd onderdeel werd ingebracht, met name een spie met een te kleine maatvoering voor de spiebaa.n
De oorzaak was dus geen toeval. helaas had ze voor de Esso Brussels zijn bemanning en hun families rampzalige gevolgen.
Hierboven de ongelulddge "ESSO BRUSSELS" uit 1960 genomen op 26 juli 1969.