Auke Visser´s Esso Belgium Tanker's site     |   home
INDEX
Belgiesche Scheepvaart -1961
N. V. ESSO MARINE BELGIUM

Tekeningen en teksten van Carlo Adam.

   Gedurende haar 68 jarig bestaan heeft de maatschappij Esso Belgium steeds het modernizeren en het uitbreiden van haar vloot ter harte genomen, met de betrachting de evolutie van de petroleumvloot in de wereld te volgen.
   Hetgeen het meest opvalt in deze evolutie is dat de tonnemaat van de tankers sneller verhoogt dan hun aantal, wat dus een algemene verhoging van de gemiddelde tonnemaat voor gevolg heeft. .
   Om deze evolutie duidelijk aan te tonen, hoeven we enkel de geschiedenis van deze vloot te beschrijven vanaf 1891, toen de maatschappij gesticht werd.
   De jonge maatschappij, die destijds American Petroleum Company heette, bezat drie schepen : « Le Hainaut ›› (de eerste Belgische tanker die de haven van Antwerpen aandeed), « La Herbgve ›› en « La Campina ». Door een weinig later de « La Flandre ›› aan te kopen, werd de vloot tot op 8.000 t gebracht.
   Dank zij de goede gang van zaken kon de vennootschap zich later twee andere schepen aanschaffen : de « American ›› (4.000 t) en de « Chester » (5.500 t). ln 1913 bezat de onderneming 10 schepen en 21 lichters. Na de eerste wereldoorlog bleef er slechts de « American ›› over.
   In 1925 werd de « Motocarline » (12.360 t) te water gelaten en het volgend jaar de « Ampetco ›› (13.175 t). De « Esso Be{gium ›› (15.000 t) kwam in januari 1937 in dienst en de « Esso Brussel: ›› (16.610 t) in 1947. Nu beschikt de vennootschap over twee supertankers, de « Esso Belgium ›› (27.090 t) in 1955 aangekocht, en de « Esso Antwerp » [26.848 t) een weinig later op de Cockerillwerven te Hoboken van stapel gelopen.


   Deze korte uiteenzetting over de uitbreiding van deze vloot zal volstaan om het stijgend belang te doen uitschijnen die de vennootschap betoont voor het vervoer over zee.


Dit overzicht zou nochtans onvolledig zijn indien wij niet spraken over de nieuwe supertanker, de « Esso Brussel.: ». Dit schip werd op 27 april 1959 op stapel gezet. Tussen reusachtige stellages rezen de stalen platen en verbazende konstrukties in de lucht en werden door honderden werklieden samengevoegd en aaneengelast. Zo namen de schotten, de kiel en de dekken vorm. Het schip liep op 26 oktober 1959 van stapel.
   Er zijn voor de lading 33 tanks aan boord, waarvan 11 in het midden en 22 op de zijkanten, met een gezamelijke inhoud van 56.800 dwt. De totale lengte van de supertanker « Esso Brussel.: » bedraagt 213,2 m, de breedte 29,57 m en de diepgang met volle lading 36,6 voet (12 m).
   Deze grootse konstruktie zal voortgestuwd worden door een schroef met vijf bladen, die een doorsnede heeft van 6,9 m en 29 t weegt. Zij wordt aangedreven door twee Kockums De Laval hoge druk turbines van 16.500 pk. De gemiddelde snelheid van het schip bedraagt 17 knopen. De stoom wordt voortgebracht door 2 Foster Wheeler stoomketels van het type waterpijpketel, voorzien van een waterverwarmer en luchtverwarmer. De elektrische installatie bestaat uit 2 turbo-alternatorcn van 725 kva ieder, die een wisselstroom van 440 v, 60 herz opwekken.


   De 40.000 t ruwe petroleum welke het schip zal kunnen laden zullen gelost worden door 4 Deutsch-Worthington turbopompen, die elk een vermogen van 1250 t per uur hebben.
   Het schip is uitgerust met de meest moderne navigatie instrumenten zoals « true motion radar », log, gyroskopisch kompas met automatische richting, een ultrasonore peiler, een Decca-navigatiesysteem, enz.
   Wat de accomodatie van de officieren en de bemanning betreft, mogen wij gerust aannemen dat een zeeman, vijftig jaar geleden, dat nooit had durven dromen. Nagenoeg alle leden van de bemanning hebben hun eigen kajuit met badkamer ; de eetzalen en de ontspanningszalen zijn ruim en prachtig ingericht, dit alles air-conditioned. Hoe zou een kapitein van een der eerste stoomboten opgekeken hebben indien men hem voorspeld had dat er in 1960 filmen aan boord zouden afgedraaid worden? Hij zou ons waarschijnlijk uitgelachen hebben indien wij hem hadden uitgenodigd in het frisse zwembassin van de « Eno Brussel: » te komen duiken.
    Onze nieuwe supertanker heeft het uitzicht vande naoorlogse tankers : een laag dek met drie bovenbouwen : de bak, het midscheeps (waarzich de kommandobrug, de kapiteinskajuit, de kajuiten van de dekofficieren, van de steward en andere komfotabele hutten bevinden) en het achterdek boven de machinekamer. Daar logeren de officieren-machinisten en de overige leden der bemanning, daar treft men de keuken, de voorraadkamers enz. aan. Op deze achteropbouw is tevens de imposante schouw aangebracht die aan het schip een gestroomlijnde vorm geeft.
   Deze supertanker zal de bevoorrading van de raffinaderij verzekeren met ruwe petroleum uit het Nabije en het Midden-Oosten en van de Caraïbien. Deze kostbare vloeistof zal het mogelijk maken een massa bijproduktcn van petroleum voor de Belgische Markt
te produceren. De «Esso Brussel zal de naam van onze hoofdstad op de zeeën hoog houden.