Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Historisch Archief EXXONMOBIL
Nieuwste aanwinsten Historisch Archief
Enkele van de nieuwste aan winsten van het Historisch Archief ExxonMobil,
te zien in de hal van het Administratie kantoor Botlek, Rotterdam.
Some of the latest additions for the Historical Archives of Exxon Mobil,
appearing in the hall of the Administration Office Botlek, Rotterdam.
Enkele andere modellen van binnenvaarttankers en een klein model van de "Esso Rotterdam (1) / Amsterdam (1),
en nauwelijks te gezien een zeer klein model van de "Esso Scotia".
Some other models of Inland barges and a small model of the "Esso Rotterdam (1)/Amsterdam (1),
and can hardly be seen, a very small model of the "Esso Scotia".
Laatste aanwinst een model van de eerste "Esso Nederland" in schaal 1:100.
Latest addition a model of the first "Esso Nederland" in scale 1:100.
Binnenvaart tanker "Esso Nederland 71" en een klein model van een T2 tanker.
Inland barge "Esso Nederland 71" and a small model of a T2 tanker.
Een model van een boortoren.
A model of a derrick.

View My Stats