Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Amsterdam - (1922-1942)
Enkele bijzonderheden SS "Amsterdam"

Nederlandsche tankboot aangevaren.
Het Nederlandsche tankschip "Amsterdam" van de American Petroleum Company in de nabijheid van de "East Goodwin" (Nauw van Calais), ten gevolge van den mist in aanvaring gekomen met een Engelsche tankboot, waar-van de naam tot nu toe onbekend is. De voorsteven van de "Amsterdam" werd ingedrukt, doch het ongeval was niet van dien aard, dat er eenig gevaar voor het schip bestond. De Engelsche havenautoriteiten hebben den kapitein van de "Amsterdam" vergunning verleend naar Amsterdam op te stoomen.
Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 17 Juni 1930.


AANVARING.
Naar uit Londen gemeld wordt is het Nederlandsche tankschip "Amsterdam" van de American Petroleum Company in de nabijheid van de  East Goodwin ten gevolge van den mist in, aanvaring gekomen met een Engelsche tankboot, waarvan de naam tot nu toe onbekend is. De voorsteven van de "Amsterdam" werd ingedrukt, doch het ongeval was niet van dien aard, dat er eenig gevaar voor het schip bestond. De Engelsche havenautoriteiten hebben den kapitein van de "Amsterdam" vergunning verleend naar Amsterdam op te stoomen.
Bron : Het Vaderland, 18 Juni 1930.

REPARATIE VAN EEN AMSTERDAMSCH TANKSCHIP TE ROTTERDAM.
Wij vernemen dat het tankschip "Amsterdam" van de American Petroleum Company te Amsterdam, dat bij een aanvaring in het Kanaal met het Engelsche tankschip "British Justice" een gat in het voorschip opliep, zal worden gerepareerd bij Wilton te Rotterdam.
Bron : Het Vaderland, 21 Juni 1930.

HET TANKSCHIP "AMSTERDAM" dat ten gevolge van een aanvaring in de Downs vrij ernstig beschadigd werd is gisteren na aankomst te Amsterdam in een der dokken van de Amsterdamsche Droogdokmaatschappij opgenomen.
De schade aan het sloependek.
Bron : Leeuwarder Courant, 14 December 1939.