Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
Naamswijziging in 1951 naar ESSO
Advertentie in de Nieuwe Leidsche Courant 1 december 1951.

De Standaard Amerikaansche Petroleum Maatschappij N.V.
gevestigd in 's Gravenhage, heeft haar naam gewijzigd in

Esso Nederland N.V.

Tientallen jaren werd de naam "Esso" voor het eerst gebruikt als aanduiding van aardolieproducten van de allerbeste
kwaliteit. Sedertdien verwierf dit merk over de gehele wereld
steeds grotere vermaardheid. Het verkeer, de industrie, de
landbouw, de visserij, kennen "Esso" als een garantie voor
aardolieproducten van de allerhoogste hoedanigheden.

Ook in Nederland is de productsaanduiding "Esso" (onstaan
uit de letters S.O. van Standard Oil) zo bekend geworden,
dat wij dit woord ook in onze Maatschappijnaam hebben
opgenomen om zo duidelijk mogelijk te laten blijken, dat
hier ten lande "Esso" producten afkomstig zijn van

Esso Nederland N.V.

Onze maatschappij ondergaat geen andere
verandering dan dat haar naam voortaan luidt :

Esso Nederland N.V.