Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
ZESTIG JAAR AMERIKAANSE PETROLEUM
Uit : Nieuwe Leidsche Courant  9 maart 1951

Zestig jaar Amerikaanse petroleum

Op 30 Maart herdenking in Esso-gebouw

(Van een onzer verslaggevers)
Op 1 April a.s. zal het zestig jaar geleden zijn, dat de American Petroleum Company opgericht werd. Deze maatschappij, die sinds 1937 Standard American Petroleum Comp. N.V. heet en die gevestigd is in het Esso (S voor Standard en O voor Oil S  + O is Esso) gebouw in Den Haag viert dat jubileum op 30 Maart a.s.
Op die dag zal de oudste directeur, de heer B. Klaare, in het Essogcbouw het personeel toespreken.
De zes plaatsen in het land, waar nevenkantoren zijn worden door de P.T.T. telefonische met de plechtigheid verbonden.
Er wordt dan een Esso-museum, waarvoor vier amateur knutselaars uit het personeel de maquettes vervaardigden, geopend.
Bovendien is er voor winkeliers en publiek een zgn. „geheimzinnige klant"-wedstrijd, die gepaard gaat met een etalagewedstrijd, terwijl men voor leerlingen van middelbare scholen een opstelwedstrijd over de petroleumindustrie denkt uit te schrijv-en.

Nederlandse mensen
De maatschappij met de Amerikaanse naam werkt in Nederland met geheel Nederlands personeel. Veertien honderd emplo-yees zijn eraan verbonden.
Reeds vroeg was er Nederlandse interesse, want de schoonvader van onze gezant in Lissabon mr Van Kleffens, de heer Otto Horstman, richtte in 1875 reeds een maatschappij op, die petroleum van de Standard Oil in Amerika betrok.
Uit die onderneming is, na fusie met een in België werkende oliemaatschappij, in 1891 de tegenwoordige maatschappij ont-staan.
Van haar bestaan waren er dus nauwe betrekkingen met de Standard Oil Company in New Yersey, waaraan de naam Rockefeller verbonden is. Deze Amerikaanse maatschappij bezit een belangrijk deel van hel aandeelen-kapitaal. Voor 50 procent is zij ook mede-eigenares van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, die in Schonebeek (Dr.) olie boort.
Drie principes hebben het werk der maatschappij steeds beheerst : erkenning van de menselijke factor; streven naar een hoge productie, en het geven van zo veel mogelijk en zo goed mogelijke service.
Voor de oorlog deed de maatschappij het blad „De Automaat" verschijnen („Hoe 't ons Pijpje Drop vergaat, staat in de volgende Automaat") waarvan Schroeder, in de Nederlandse journalistiek bekend als Barbarosa, hoofdredacteur was. Dit blad ging in de tweede wereldoorlog ter ziele.
Er wordt vaak gezegd, aldus de heer Klaare gisterochtend in een toespraak tot de pers, waarin het bovenstaande werd medegedeeld, dat de petroleumindustrie belang heeft bij oorlogen. De laatste wereldoorlog bewees het tegendeel, want er werd voor milloenen, juist van de oliemaatschappijen vernield. Bovendien: evenals elke tak van het bedrijfsleven, heeft ook de olie belang bij een rustige ontwikkeling van het maatschappelijk leven.
De belangen in de oliemaatschappijen liggen thans ook anders dan zestig jaar geleden. Er zijn geen oliemagnaten meer, in de zin van rijke eigenaren van maatschappijen meer.
De tegenwoordige leiders der maatschappijen klommen uit de rangen der employés op en bereikten de hoogde posten. Voor hen is het bedrijf en de ontwikkeling ervan, door samenwerking tussen allen, die er bij werken, primair.