Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Charlois - (1891-1917)
"Charlois" liep op een rots
Uit de : Leidsche Courant, 25/02/1911.

EEN AARDIG KIEKJE VAN EEN IN AANVARING GEWEEST ZIJND STOOMSCHIP:

Het stoomschip „Charlois" van de American Petroleum Companiy - kwam onlangs op de rots nabij een Grieksche kust en werd ernstig beschadigd: het schip kon echter nog naar Rotterdam doorstoomen en werd daar in het gemeentedok opge-nomen, waar onze fofograaf het kiekte. Hoe ernstig het schip geleden heeft, is wel aardig op onze tweede foto onder te zien: geheel de voorpunt van het schip onder water was uiteengerukt en stuke gestoten: dat het schip met zulk een averij nog naar Rotterdam kon komen, toont wel aan hoeveel een vaartuig kan lijden, zoo maar niet de zwakste deelen worden getrof-fen.

Helaas zijn het al oude foto's uit een gescande courant.