Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
BOUW GROTERE TANKERS
Source : Keppel-Verolme boek

Bouw grote tankers
Rond 1960 bleek oliemaatschappij Esso in de markt voor de bouw van een aantal nieuwe tankers. In eerste instantie werd een voorlopige order geplaatst voor de bouw van twee 35.000 dwt tankscnepen. Terwijl hier nog druk over werd onderhandeld, kwam de oliernaatschappij tot de conclusie dat men eigenlijk veel grotere tankers nodig nad. Dit leidde uiteindelijk tot de beslissing om een geheel nieuwe klasse tankers te laten ontwerpen en bouwen. Schepen van 80.000 tot 90.000 dwt. Voor de VDSM-werf leidde dit tot de bouw van drie tankers, die op dat moment in hun soort tot de grootste van de wereld behoorden.

Building of the "Esso Hampshire" in Koningin Wilhelmina Dok (Dok 1)

De eerste twee, de Esso Hampshire en de Esso Libya, werden voor het Esso-concern in de Verenigde Staten gebouwd en de derde, de Esso Den Haag, voor Esso Nederland. De drie tankers werden na elkaar in het Koningin Wilhelmina Dok (Dok 1) gebouwd De doop van de laatste, de Esso Den Haag, werd op 4juli 1963 verricht door prinses Beatrix. Dit gebeurde op de Noordzee, ter hoogte van Scheveningen/Den Haag, tijdens een vaartocht rriet ruim 600 gasten. Deze bouworder zou de voorloper zijn van de bouwvan nog veel grotere tankers voor deze oliemaatschappij.

Large tanker building
In around 1960, it became clear that the oil company Esso was on the market for the fabrication of a nurnber of new tankers. An initial order was placed for the construction of two 35,000 dwt tanker ships. Even during the negotiation phase, the oil company reached the conclusion that in fact what they needed were far larger tankers. The eventual result was the decision to have a completely new class of tanker designed and built. These ships weighed in at between 80,000 and 90,000 dwt. For theVDSM yard, this led to the fabrication of three tankers that at the time were amongst the largest of their kind anywhere in the world.

End section is placed on the "Esso Hampshire".

The first two, the Esso Hampshire and the Esso Libya, were fabricated for the Esso group in the United States, whilst the third, the Esso Den l-laag was built for Esso Nederland. The three tankers were built one after the other in the Koningin Wilhelmina Dock (Dock 1). The christening of the last of the three, the Esso Den Haag, was performed on 4]uly 1963 by Princess Beatrix, on the North Sea off the coast of Scheveningen[The Hague, with more than 600 guests on board.This order turned out to be the lead-up to the fabrication of far larger tankers on behalf of the same oil company.