Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Speciale pagina's (Specials)
Open gewerkte tekening / Cut-away drawing "Esso Nederland (2)"
Ten tijde van de ingebruik neming van de "Esso Nederland (2)", kwam deze opengewerkte tekening uit gemaakt door Rudolf Das.
At the time of the commissioning of the "Esso Nederland (2)", this cut-away drawing was made by Rudolf Das.
( Uitgave van Esso Nederland n.v., Afdeling Public Relations, april 1970. Overdruk 'Essobron', maart 1970. )
Esso Nederland (2)

347,80 m Lengte
51,80 m Breedte
19,96 m Diepgang 9
255 200 DWT Draagvermo gen
303 000 m3 Ladingcapaciteit
39 6,40 m3 Capaciteit ballasttanks .
9000 m3 Capaciteit brandstoftanks
Turbines Verolme General Electric Machines
31550 PK bij 80 opm Vermogen
16 knoop Snelheid
30 koppen Bemanning

Betekenis der cijfers :
1 Patentkluís met horizontale en vertiule rollen
2 Ventilatiekokers
3 Trossenlieren
4 Verhaalrol
5 Roerhoorn
6 Roer
7 Bolders
8 Vierbladige schroef
9 Tankhoofden bunker- en ballasttank
10 Zwembad
11 Heklícht
12 Proviandkranen
13 Bovendek machínekamer
14 Tussendek machinekamer met contnleruimte
15 Hullåwerktuigen
16 Schroefasleiding
17 Stuurdruklagcr
18 Tandwielkast
19 Hogedruk- en lagedruk-turbßínes
20 Condensor
21 Hoofdketel
22 Uitlaat koelwater
23 Dieselgencrator
24 Rookgassenkanaal
25 Settlingtanks
26 Dieptank
27 Pompkamer
28 Davit van reddingboot
29 Brugvleugel
30 Radar- en signaalmast
31 Stuurhuís (“schavot”)
32 Ventilatie pompkamer
-a Loopbrug over dwarsscheepse pijpen
-b Vlakke overloop
-c Waterkering
33 Separatoren
34 Bakboordlangsschot
35 Stabílísatie-openingen in stuurboord- en
bakboordlangsschot
36 Leidingen naar pompkamer
37 Midden-zaathout
38 Stuurboordlangsschot
39 Dekbalken
40 Ruimknieën
41 Looppad op dek
42 Kabelgoten
43 Waterschuímkanonnen op platform
44 Boordlíchtmasten tevens dekverliehting
45 Versterkt raamspant in míddentank
46 Raamspanten in zijtanks
47 Dekdrager in zijtank
48 Dwarsschot met stríngers en verticale verstíjvíng
49 Bediening slangenbomen
50 Lampenmast met slangenbomen
51 Accomodatie-ladders, midscheeps gestuwd
52 Kraan voor accomodatie-ladder
53 Middendek-drager
54 Bofdessen en trappen in ladingtanks
55 Zijgaathouten in zijtanks
56 Tafikwasdeksel
57 Slangenzadel
58 Bescherming hydraulische leidingen
59 Slangentrog
60 Vast opgestelde tankwasmachine
61 Loopbruggen over leidingen
62 Tankhoofd
63 Panama-kluis
64 Langsspanten
65 Open dwarsschot
66 Langsverstijving in de huid
67 Middentank
68 Voormast met dekverlichtíng
69 Ankerlieren
70 Toegangskap kabelgat
71 Toegangsluik kabelgat
72 Tankontluchtíng
73 Geleiderol met duivelsklauw
74 Voorpiekschot
75 Voorpiek
76 Waarschuwingslicht bulbsteven
77 Ankerlicht
78 Ledige lastlíjn


Zie ook / See also :