Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Photos on board
"Esso Bonaire" verleend bijstand aan "Dimbovita"
Foto's ingezonden door Oud bemanningen van de ETM.
Photos send in by Old crew members from the ETM.
( Alle foto's uit de collectie van Ruud van der Velden )
( Alle foto's uit de collectie van Ruud van der Velden )

„Esso Bonaire" verleent bijstand aan Roemeens schip.
( Tekst Rini van der Velden )
Op zaterdag 8 december 1973 werd omstreeks 06.00 uur scheepstyd (05.00 nur MTG) een Mayday opgevangen van het Roemeense schip Dimbovita YQCA, dat meldde 47 graden slagzij over BB te hebben, als positie opgaf 48-52 N;  05-08 W, ongeveer 23 mijl ten noorden van Ouessant en om bijstand verzocht.

Zo luidt de aanhef van een brief met het verslag van de stand-by actie van de „Esso Bonaire" die in december werd ontvangen. Het rapport, ondertekend door R. van der Velden, hebben wij in zijn oorspronkelijke versie opgenomen met toevoeging, van enkele tussenkoppen, maar zonder de vaktechnische termen en uitdrukkingen toe te lichten.

„Ik was op dat tijdstip reeds zelf op de brug aanwezig, aangezien 3e stuurman Geul mij om 05.40 uur had opgebeld met de mededeling dat de machinekamer had bericht dat de torsie op de schroef te hoog werd. Ik heb direct 5 omwentelingen laten minderen heb mij aangekleed en ben naar de brug gegaan om de toestand verder te bezien."
Vaart behouden.
"Het weer was slecht, storm windkracht 9 van west ruimend naar noord met een hoge zee en deining en af en toe regenbuien, doch met overigens goed zicht. Tot 05.30 uur was de koers 240 graden en daarna werd 260 graden gestuurd om weer naar de koerslijn terug te komen aangezien het schip nogal werd verzet. Om 06.00 uur was onze positie 49-01 N; 04-26 W en zouden wij de Dimbovita in dezelfde koers doorstomend 3 uur later hebben kunnen bereiken, aangezien de vaart ca. 10 mijl/uur bedroeg. Onze positie en ETA werden doorgegeven en koers en vaart behouden."
In de buurt.
 „Even voor 07.00 uur werden S.O.S. seinen met de Aldislamp waargenomen van een schip aan BB van ons op ca. 6 streken en 3
mijl afstand, welk schip de Dimbovita bleek te zijn en coaster op 4 streken achterlijker dan dwars aan BB, welke eveneens in de
buurt bleef. De Dimbovita bleek nog ongeveer 2 mijl vaart te lopen en kon nog worden gestuurd."
Stand-by.
„Onmiddellijk heb ik de machine op Bridge Control laten overzetten en heb gemanoeuvreerd om stand-by te houden aangezien geen duidelijk beeld kon worden verkregen van wat er aan de gang was, daar over de noodfrequentie kanaal 16 veel in het Russisch of althans een Slavische taal werd gesproken, waaruit ik opmaakte dat het Russische schip reeds aan de directe hulpverlening bezig was."
Van boord.
„Te 07.45 uur werd van de Dimbovita bericht ontvangen dat de bemanning zich gereed maakte om te proberen het schip te verlaten en aan boord te gaan van het Russische schip; het begon intussen langzamerhand daglicht te worden. Ons werd verzocht aan BB van de Dimbovita te komen om lij te maken. Ik ben toen over SB rondgegaan en naar de Dimbovita gestoomd en ben op een afstand van 0,3 tot 0,5 mijl aan BB mee positie van det het kreupele schip opgestoomd in een koers van ongeveer 050 graden. Een sloepsladder werd klaargemaakt aan lijzijde (SB) om eventueel drenkelingen aan boord te kunnen halen."
Lij geven.
„De juiste positie van de Dimbovita werd door mij geregeld aan Brest Radio doorgegeven en was te 08.00 48-55,5 N; 04-46 W en contact werd gehouden met de Dimbovita en het Russische schip. De Duitse coaster kon in deze wind en zeegang weinig uitrichten en bleef in de buurt liggen steken. Wij zagen terwijl wij naast de Dimbovita voeren om 09.52 uur inderdaad een sloep met daarachter een vlot vanachter de Dimbovita vandaan komen en een tijdje later bij het Russische schip aankomen dat achter de Dimbovita voer. Om 10.35 werd van het Russische schip bericht ontvangen dat de gehele bemanning, met uitzondering van gezagvoerder, hoofdwtk,1e stuurman en een roerganger die aan boord waren gebleven, veilig aan boord van het Russische schip waren genomen en ons werd verzocht om lij te blijven geven. Intussen was door onze Radio-off. op verzoek van de Dimbovita om helicopter assistentie gevraagd bij Brest Radio, doch bericht kwam dat het onmogelijk was voor elk type helicopter om te vliegen, maar dat een vliegtuig zou opstijgen om vlotten rond de Dimbovita af te werpen. Ik heb eveneens windkracht en -richting nog aan Brest doorgegeven."
Steentje bijgedragen.
„Om 10.30 uur verscheen het vliegtuig boven de Dimbovita en bleef rondcirkelen. Om 10.58 verscheen toch een helicopter ter plaatse die boven de Dimbovita ging hangen, doch wij hebben geen mensen omhoog zien gaan. Te 11.06 verscheen ook een tweede helicopter.
Te 11.09 werd van het Russische schip vernomen dat ook de laatste 4 mensen van boord van de Dimbovita waren en op mijn verzoek werd dit tot twee maal toe bevestigd en tevens werd meegedeeld dat geen assistentie van ons meer nodig was en wij de reis konden vervolgen. Onze positie op dat moment was 48-59 N; 04-32 W. We werden bedankt voor de verleende bijstand en hebben over BB rondgaande de reis vervolgd.
In totaal heeft deze operatie geduurd van 07.00 uur tot 11.09 uur, waarbij 16 mijl terug werd afgelegd mede onder invloed van wind en stroom.
Ik kan mij gelukkig prijzen dat deze scheepsramp zonder verlies aan mensenlevens is gebleven en dat wij daaraan ons steentje hebben kunnen bijdragen."

Van de „NA VROM" Romanian Shipping Company, eigenaar van de Dimbovita, ontvingen wij naderhand een brief, waarin zij haar erkentelijkheid betuigt over de geboden hulp. Zij prijst officieren en bemanning van de „Esso Bonaire" voor haar optreden tijdens de reddingsactie. "Zij vertegenwoordigt een voorbeeld van de solidariteit der zeevarenden en een buitengewoon gevoel van beroepsplicht," aldus de directie van de Romanian Shipping Company.