Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Photos on board
Esso trainings Centrum Port Revel in Frankrijk Part-1
Foto's ingezonden door Oud bemanningen van de ETM.
Photos send in by Old crew members from the ETM.
( Alle foto's uit de collectie van Ruud van der Velde )
De ,,Esso Europe" op het meer van Port Revel. Op de achtergrond de nieuwe observatie toren.
( Foto + tekst uit de Essofoon - 14e jaargang 1968 Nr. 10 )
Doopplechtigheidje op schaal in Port Revel met flesje champagne.

Onlangs werd te Port Revel de „Esso Europe" gedoopt met een klein flesje champagne dat naar inhoud en vorm 25 keer zo klein was als een normale fles champagne.
In Port Revel, nabij Grenoble (Frankrijk) is het nautisch training en researchcentrum van Esso REM gevestigd, dat op 3 juli 1967 in gebruik werd genomen. Hier worden tankerkapiteins en officieren getraind voor het varen met mammoettankers waarvan de
laatste tijd door Esso enkele orders werden gegeven.
De „Esso Europe" is een schaalmodel van een 255.000 DWT tanker. Door deze nieuwste aanwinst van het trainingscentrum
wordt momenteel overwogen een herhalingscursus te geven om kapiteins en officieren ook vertrouwd te maken met de eigen-
schappen van de allergrootste tankers. Het grootste model waarmee te Port Revel tot op heden werd getraind, is de „Esso
Brittany" van 190.000 DWT op schaal l :25. Zelfs op schaal (eveneens 1 :25) is de „Esso Europe" een groot schip. De lengte be-
draagt ongeveer 13 meter en de breedte van ruim 2 meter garandeert de kapitein, roerganger en de man op de bak een even ge-
riefelijke zitplaats als in een auto. De manoeuvreerbaarheid van de modeltanker is zeer goed, maar ze is door haar massa moei-lijk te stoppen als ze vaart loopt.
Aan de kant van het meer is een nieuwe, 50 meter hoge observatietoren gebouwd, van waaruit de deelnemers aan de cursus een
goed uitzicht hebben op de manoeuvres van de schepen. Via een radio zijn op de toren de orders die op de schepen gegeven
worden mee te beluisteren. Hierdoor kunnen de cursisten vaak een duidelijker beeld krijgen van de verrichtingen van de schepen
beneden hen.

Port Revel
Port RevelEen van de zg. VLCC's had de naam "BRITTANY".
Er was zelfs een twee-pijper !
Toch nog druk op het water.