Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Hoofdmenu
VGEM = Ver. van Gepensioneerden ExxonMobil  + E.T. M.
VGEM is een Vereeniging van Gepensioneerden van ExxonMobil en van de Esso Tankvaart Mij.
WORD NU LID OF BEGUNSTIGER VAN DE VGEM
Graag nodigen we u uit om lid of begunstiger te worden van onze Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil. Hieronder vindt u enkele praktische gegevens.
Wat zijn de voorwaarden om lid of begunstiger te kunnen worden ?
1.     U bent gepensioneerde van ExxonMobil en ontvangt pensioen van ExxonMobil OFP, dan kunt u lid worden. U betaalt een contributie van  15,-- per jaar.
2.     U bent werkzaam bij ExxonMobil, dan kunt u begunstiger worden. U betaalt minimaal  10,-- per jaar.
Hoe wordt u lid/begunstiger ?
U kunt het inschrijvingsformulier downloaden en afdrukken door hier te klikken. Na invulling en ondertekening kunt u het opsturen naar de ledenadministratie van de VGEM, p/a Salamaderveen 355, 3205 TC Spijkenisse of als ingescand document (PDF) via e-mail verzenden naar ledenadministratie@vgem.nl
Waar staat VGEM voor ?
De vereniging werd in 1963 opgericht als Vereniging van Gepensioneerden van Esso in Nederland (VGEN). Vanaf augustus 2005 werd de huidige naam Vereniging van Gepensioneerden van ExxonMobil (VGEM) ingevoerd. Momenteel telt de VGEM ongeveer 1360 leden en begunstigers.
Wat zijn de doelstellingen van de VGEM?
•   het bevorderen van het contact van de leden en begunstigers met de onderneming, voor zover dit contact nuttig kan zijn voor het bereiken van de doelen;
•   het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden en begunstigers. Het geven van raad, morele steun en hulp aan de leden en begunstigers;
•   het bevorderen van de belangen van de leden en begunstigers; u wordt minimaal 4 x per jaar op de hoogte gehouden door het mededelingenblad VGEM Nieuws en middels de website www.vgem.nl.
Link voor rechtstreekse toegang naar de web-site van de VGEM :
Registratie is vereist !

Extra mededelingen voor ex. Esso Tankvaart Mij. / Esso Tankvaart Nederlanse Antillen Mij.,  personeelsleden :