Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Esso Nederland (1) - (1956-1962)
"Esso Nederland (1)" rescued "Esso Arhus"
Hulp in volle zee / Assistance at sea

Only in Dutch at the moment.

How the "Esso Nederland" came to the rescue of the stranded "Esso Arhus".

"Esso Arhus" aan de grond in de Perzische Golf / "Esso Arhus" stranded in the Persian Gulf.

In oktober van 1959 liep het volbeladen Deense tankschip ms „Esso Aarhus" van de Dansk Esso A/S aan de grond in de
Perzische Golf. Het ss „Esso Nederland", op weg van Fawley in Engeland naar Mena al Ahmadi in Koeweit, was in de gelegenheid
het Deense schip te hulp te komen en weer vlot te trekken na een gedeelte van de lading te hebben overgenomen.
Aangezien het niet zo dikwijls voorkomt dat twee tankers een dergelijke belevenis doormaken, is het interessant eens op papier
te volgen welke manoeuvres moesten worden uitgevoerd om de „Esso Aarhus" vlot te krijgen. Het rapport van kapitein
C. M. Schoemaker. gezagvoerder van het ss „Esso Nederland", geeft hierover de nodige inlichtingen.
Om het aan de grond gelopen ms „Esso Aarhus" vlot te kunnen trekken was het noodzakelijk een gedeelte van de vloeibare
lading over te brengen in het ss „Esso Nederland", opdat de „Esso Aarhus" hoger op het water zou komen te liggen. Hiertoe
moest de „Esso Nederland" langszij het Deense zusterschip manoeuvreren en wel zo dat beide schepen, dicht tegen elkaar
gedrongen, een drijvende eenheid zouden vormen. Alvorens hiertoe te kunnen overgaan moest de beschikbare water-diepte tussen
de beide schepen en rondom de „Esso Aarhus" zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten. Dit geschiedde met het handlood
vanuit één van de sloepen van het ss „Esso Nederland". Om de verbinding tussen de beide schepen tot stand te brengen, werden
met een motorsloep trossen van de „Esso Nederland", die 0,3 mijl benoorden de „Esso Aarhus" ten anker was gegaan, naar dit
schip overgebracht. Deze trossen werden langzaam aangehieuwd ( * Met een windas opgewonden. ), terwijl
de ankerketting werd bijgevierd. Op deze wijze kon de „Esso Nederland", geholpen door een aan de zijkant duwende sleepboot van
de Aramco die inmiddels was gearriveerd, langszij het aan de grond gelopen schip worden gebracht en afgemeerd.
De verbinding d.m.v. trossen tussen het ss „Esso Nederland" (rechts) en het ms „Esso Aarhus" is tot stand gebracht.
The connection between the SS "Esso Nederland" (right) and the MS "Esso Arhus" has been made.

Hierbij was het gevaar niet denkbeeldig dat het anker zou gaan krabben of de sleepboot het rondzwaaien van de „Esso
Nederland" niet op tijd zou weten af te remmen, waardoor de schepen met een te grote snelheid tegen elkaar aan
zouden komen. Helaas gebeurde dit laatste toch, waardoor beide schepen lichte schade opliepen.
Zoals gezegd moesten de schepen tijdens het overladen een drijvende eenheid vormen om te voorkomen dat zij
voortdurend tegen elkaar zouden stoten. Ten einde deze moeilijke positie - waarbij de „Esso Aarhus" door lossing opkwam
en de „Esso Nederland" door inpompen van aardolie en uitpompen van ballastwater dezelfde diepgang behield - te kunnen
handhaven, moesten de trossen steeds onder controle worden gehouden om deze op tijd door te hieuwen of bij te vieren.
Nadat een gedeelte van de vloeibare lading was overgepompt werd een poging ondernomen de „Esso Aarhus" vlot te trekken.

Geholpen door een aan de zijkant duwende sleepboot wordt het ss „Esso Nederland" langszij het aan de grond
gelopen schip gebracht en afgemeerd. / With the help of a tug came te  SS "Esso Nederland" a long side the MS "Esso
Arhus.

Bij deze poging bleven de twee schepen in de zelfde positie hecht met elkaar verbonden. De ankerketting van de „Esso Nederland"
werd aangehieuwd, terwijl de sleepboot tegen de achtersteven van dit schip duwde. Deze poging slaagde echter niet en er moest
worden gewacht op hoog water. De tweede poging werd op bijna dezelfde wijze ondernomen, slechts met dit verschil dat de sleepboot,
verbonden met de achtersteven van de „Esso Nederland", deze keer niet duwde maar trok in de richting van het anker van de
Nederlandse tanker.
Ongeveer te middernacht gaf het kompas aan dat er enige beweging in de „Esso Aarhus" kwam, waarna het schip werd vlotgetrokken.
Voor deze schijnbaar niet zeer ingewikkelde manoeuvres werd een groot vakmanschap van de officieren en bemanningen der beide
schepen geëist.
Het ss „Esso Nederland" wordt langszij het ms „Esso Aarhus" gebracht.
"Esso Nederland" comes a long side the MS "Esso Arhus".
Eerste poging om het ms „Esso Aarhus" vlot te trekken.
Firts attempt to refloat the "MS "Esso Arhus", which failed.
Tweede en geslaagde poging het ms  „Esso Aarhus" vlot te trekken.
Second and succesfull attempt ot refloat te MS "Esso Arhus".
Beide schepen vormen, dicht tegen elkaar gedrongen, een drijvende eenheid.
Both ships, close together looks like one unit.

Kranten artikelen hierover ;

                 
Op ( 27-10-1959 ).                                                               "Esso Holland" moet "Esso Nederland" zijn (29-10-1959).