Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Esso Amsterdam (2) - (1960-1970)
De "Esso Amsterdam" te water gelaten
De 2e "Esso Amsterdam" op de helling van C. van der Giessen en Zonen's Scheepswerven N.V. te Krimpen a/d IJssel.

Op 20 februari j.l. vond bij C. van der Giessen en Zonen's Scheepswerven N.V. te Krimpen a/d IJssel de tewaterlating plaats
van het ss „Esso Amsterdam". De echtgenote van do heer Van Hall, burgemeester van Amsterdam, verrichtte de doopplechtigheid.
De „Esso Amsterdam" is een zusterschip van de „Esso Rotterdam", die in september van het vorige jaar in de vaart kwam. Beide
schepen zijn bestemd voor het transport van aardolie naar de Esso Raffinaderij Rotterdam.
De „Esso Amsterdam" meet circa 36.000 DWT. De lengte van het nieuwe schip is 210,31 m en de breedte 27,44 m, terwijl de
holte 14,33 m bedraagt. Een stoomturbine-installatie met een Vermogen van 17.600 apk geeft het schip een snelheid van 17 knopen
30 km per uur). Vier ladingpompen met een totale capaciteit van 5300 ton per uur kunnen de lading van de tanker, onder ideale
omstandigheden, in 8 uur lossen.
Voorts is de „Esso Amsterdam" voorzien van airconditioning, terwijl ook de nodige aandacht is besteed aan de warmte- en geluids-
isolatie. Bovendien is er voor de bemanning een zwembad aanwezig.
In juli a.s. zal het ss „Esso Amsterdam" worden opgeleverd, ruim een half jaar nadat het vorige tankschip met deze naam werd
verkocht. Met de verkoop van dit tankschip, eind vorig jaar, verdween het laatste schip van het type T-2 uit onze vloot.
Ter herinnering aan de 3 T-2 tankers, die in de achter ons liggende jaren de werkpaarden van de Esso-vloot zijn geweest, zij hier nog
vermeld dat dit type tankers stamt uit de oorlogsjaren. Om de wedloop tussen de bouw van schepen en de grote verliezen op zee in
die jaren te kunnen winnen moesten schepen worden ontworpen die in massa-produktie konden worden gebouwd. Uiteraard was dit
alleen mogelijk wanneer werd uitgegaan van een eenvoudige en vooral uniforme bouwwijze. Naast de bekende Liberty- en Victory-
vracht-schepen vormen de T-2 tankers een geslaagd voorbeeld van schepen die in massaproduktie werden gebouwd met een snel-
heid van ongeveer 40 dagen per schip. Bij de capitulatie van Japan bestond de tankvloot van de Verenigde Staten voornamelijk uit
schepen van dit T-type. Hoewel de T-2 tankers van onze vloot uit technisch oogpunt bezien zeker nog niet versleten waren, moest
in het algemeen toch worden vastgesteld dat dergelijke schepen niet langer economisch verantwoord waren. De ontwikkeling van
ons bedrijf, en met name de bouw van de Esso Raffinaderij Rotterdam, heeft een omwenteling in ons vervoerpatroon teweeg gebracht
die de vervanging der T-2 tankers door grotere en meer efficiënte schepen noodzakelijk maakte.
Door het in de vaart brengen van moderne schepen als de „Esso Nederland" (1955), de „Esso Rotterdam" (1959) en over enkele
maanden ook de thans te water gelaten „Esso Amsterdam" heeft Esso Nederland N.V. zich aan de eisen van de tijd aangepast.
 De 2e "Esso Amsterdam" op de helling van C. van der Giessen en Zonen's Scheepswerven N.V. te Krimpen a/d IJssel.

Doop van de "Esso Amsterdam" door mevr. v. Hall.
 
Daar gaat ze !!.
 
Voor het eerst in het water.