Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
ETM-nieuwtjes uit de Essofoon
Essofoon - 18e jaargang 1972 Nrs 7 - 12
No. 7-1972

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
C.D. Jonker, asst. werktuigkundige
A. v.d. Deijl, 3e stuurman
A.J. Langerak, asst. werktuigkundige
S.C. Smit, asst. werktuigkundige
UIT DIENST GETREDEN:
A.G. Kocken, wnd. 1e stuurman
M.J. v.d. Meulen, wnd. 4e werktuigkundige
W.T.J. van Wouw, kok/hofmeester

ETM-OVERZICHT per 15-7-1973
De „Esso Den Haag"; Laden Ras Tanura: 12-7-1972, Lossen Castellon: ± 10-8-1972
Gezagvoerder
H. Jansen
1e stuurman
R. van der Velden
2e stuurman
M. Knikman
3e stuurman
H.C. Hijman
3e stuurman
J.W. Klein
3e stuurman
A. van der deijl
HWTK
J. de Vries
2e wtk   (wnd)
H.G.A. Mulder
3e wtk
J. Kieviet
3e wtk  (wnd)
G.N. Krullaars
4e wtk
A.A. Visser
4e wtk  (wnd)
C.L. Methorst
5e wtk
A.J. Langerak
5e wtk
S.C. Smit
5e wtk
M.M. Visser
Electricien
R.J. Kraay
Marconist  
J.H. Meeuwis
Kokhofmeester
J.G. Thoonsen

De „Esso Nederland" ; Vertrek uit Lissabon naar P.G.: ± 12-7-1972
Gezagvoerder
M.C. van Vliet
1e stuurman   (wnd)
H.J.M. Kuijpers
2e stuurman   (wnd)
R.E. v.d. Velden
2e stuurman
M.P.de Boer
3e stuurman
A.F. van Dokkum
3e stuurman
J.D. Ruissen
HWTK
D.J. Rotier
2e wtk
W. Grüter
2e wtk
S. Tuit
3e wtk
R.J. de Ruijsscher
3e wtk  (wnd)
P.C. Nooij
3e wtk  (wnd)
H. Wegenaar
4e wtk
A. van Harten
5e wtk
E.L. van Goor den Oosterlingh
5e wtk
R.R.de Groot
5e wtk
H.E. Hopman
5e wtk
C.H. Hijman
Elektricien
J.B. van der Heemst
Kok/Hofmeester
J.P. Stoutjesdijk
Marconist
D. Borgman

De „Esso Europoort"; Laden P.G.: 26-7-1972
Gezagvoerder  (wnd)
J.C. Vlug
1e stuurman
R. v.d Poel
2e stuurman
F.D. Rottier
2e stuurman
W. Kerbert
3e stuurman
H.J. Zeben
3e stuurman
L. Kloet
3e stuurman
J.W.H. van Spronsen
Ll. stuurman
A.H. Nelemans
HWTK
F.D.C.M. Scheppers
2e wtk
H. Koelman
3e wtk
L. Fluit
3e wtk
P. Habraken
4e wtk
K.C. Ong
5e wtk
C.D. Jonker
5e wtk
A.P.M. Nobelen
5e wtk
P.J. de Vries
5e wtk
C.F. van Manen
Elektricien
W.C. de Mooy
Kok/Hofmeester
A. Hazenoot
Marconist
H.T. Wigmans

Verlof:
L. Veen, J.W. Mossel, G.J. Alkema, K. Pals, S. Snijder, M.P. de Boer, J.W.G. van Dongen, D. ten Cate, L. Boerman, J.N. Pronk,
F. van Asten, C. van der Horst, J. van der Zwan, J.A. Niels, M.G. de Groot, C.M. van den Tol, L. Meeusen, J.J. Tesselaar,
H.R. Fouraux, W. van den Boogerd, J.G. Wermer, W. Hoogendiik, H.J. Kemp, C.J.P. Coenraad, A. Folugo, P.H. Dassen
Studieverlof:
P. Pesman, H.L. van Vugt, C.A.H. Brandt, Sj. Groenhuis, P.J. de Vries
Ziek:
W. de Roode, F.D. Rottier
Cursus:
P. H. Mellema

No. 8-1972

Campagne voor de binnenvaart.
In juli is een campagne gestart, speciaal gericht op de binnenvaart. De actie duurt 4 maanden dus tot en
met oktober 1972.
Sleutelfiguur van deze unieke actie is de botenkieker die voor Esso op pad gaat en in heel Nederland opnamen maakt van sche-
pen die voorbij varen. Van die opnamen worden afdrukken gemaakt van 18x24 centimeter die de schippers op eenvoudige wijze
in hun bezit kunnen krijgen. Zij dienen daartoe bij het bunkeren op een Esso-bunkerstation de hoeveelheid afgenomen produkten
op een soort cheque in te vullen uit een speciaal bunker -bonboekje, dat door de Esso-handelaar wordt afgestempeld. Wanneer
de schipper in totaal 5000 liter gasolie of 120 liter smeerolie heeft afgenomen kan hij de foto die van zijn schip is gemaakt aan-
vragen door zijn bunker-bon-boekje met ƒ 2,50 aan Esso op te sturen.
De actie werd bij de schippers bekend gemaakt door het uitdelen van strooifolders op alle schippersbeurzen en door een tweetal
advertenties in het blad „Schuttevaer". Met ingang van 20 juli verschijnt iedere twee weken een hele pagina-advertentie in „Schut-
tevaer" met de namen van de gefotografeerde schepen. Aan de hand daarvan kunnen de schippers op de Esso-bunkerstations
(eg dat is natuurlijk de uiteindelijke opzet) gaan bunkeren om de foto van hun schip te bemachtigen.

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
R.P.A. Brouwer, Asst. Wtk.
A.E. Buitenwerf, Asst. Wtk.
J. Doornbos, Asst. Wtk.
T. Diepenveen, Asst. Wtk.
F.L. Glazema, Asst. Wtk.
B.J. Grummels, 3e Stuurman
P.E.Th. Horstman, Asst. Wtk.
A.L. Kluyfhout, Asst. Wtk.
J. Ruisch, leerling-stuurman
W.J.P.M. Vernooy, leerling-stuurman
UIT DIENST GETREDEN
C.H. Hijman, Asst. Wtk.
H.Th.A. Roozenbeek. Asst. Wtk.
K. Wortel, 2e Wtk.

De „Esso Den Haag"; Lossen Triest: 21-8-72
Gezagvoerder
J. Mossel
1e stuurman
M.P. de Boer
2e stuurman
M. Knikman
3e stuurman
A. v.d. Deyl
3e stuurman
J.W. Klein
3e stuurman
B.J. Grummels
Ll. stuurman
W.J.P.M. Vernooy
HWTK
J. de Vries
2e wtk
H.G.A. Mulder
3e wtl   (wnd)
L. Meeusen
3e wtk  (wnd)
G.N. Krullaars
4e wtk
A.A. Visser
4e wtk  (wnd)
C.L. Methorst
5e wtk
A.J. Langerak
5e wtk
S.C. Smit
5e wtk
T. Diepeveen
Marconist  
J.H. Meeuwis
Kokhofmeester
J.G. Thoonsen

De „Esso Nederland"; Vertrek P.G.: 15-8-72, Le Havre: ± 15-9-72
Gezagvoerder
L. Veen
1e stuurman   (wnd)
H.J.M. Kuijpers
2e stuurman
J.W.G. v. Dongen
3e stuurman
A.F. van Dokkum
3e stuurman
J.D. Ruissen
Ll. stuurman
J. Ruisch
HWTK
D.J. Rotier
2e wtk
S. Tuit
3e wtk
H.R. Fouraux
3e wtk   (wnd)
H. Wegenaar
4e wtk   (wnd)
J.G. Wermer
4e wtk   (wnd)
W. v.d. Boogerd
5e wtk
W. de Roode
5e wtk
F.L. Glazema
5e wtk
A.L. Kluyfhout
Elektricien
C. Coenraad
Kok/Hofmeester
J.P. Stoutjesdijk
Marconist
D. Borgman

De „Esso Europoort"; Rotterdam: ± 1-9-72
Gezagvoerder  (wnd)
J.C. Vlug
1e stuurman
R. v.d Poel
2e stuurman
W. Kerbert
3e stuurman
H.J. Zeben
3e stuurman
L. Boerman
3e stuurman
J.W.H. van Spronsen
Ll. stuurman
A.H. Nelemans
HWTK
F. van Asten
2e wtk
J. v.d. Zwan
3e wtk
L. Fluit
3e wtk   (wnd)
C. v.d. Tol
4e wtk
K.C. Ong
5e wtk
C.P. Jonker
5e wtk
A.P.M. Nobelen
5e wtk
P.E.T. Horstman
5e wtk
A.E. Buitenwerf
5e wtk
J. Doornbos
Elektricien
W.C. de Mooy
Kok/Hofmeester
A. Folugo
Marconist
H.T. Wigmans

Verlof:
H. Jansen, M. v.d. Vliet, G. Alkema, R. v.d. Velden, S. Snijder, H.C. Hijman, L. Kloet, H.J. v. Zeben, D. ten Cate, F. Scheppers,
J. Pronk, A. Hazenoot, C. v.d. Horst, J.A. Niels, P.C. Nooy, A. v. Harten, M.M. Visser, H.E. Hopman, E.L. v. Goor, R.R. de Groot,
C.F. v. Manen, R.J. Kraay, J.B. v.d. Heemst
Ziek:
K. Pals, F.D. Rottier
Cursus:
P. Mellema
Studieverlof:
P. Pesman, W. Grüter, H. Koelman, P. Habraken, R. de Ruysscher, P.J. de Vries, J.J. Tesselaar, H.J. Kemp, W. Hoogendijk,
H. Vugt, J. Kievit, M.G. de Groot. C.A.H. Brandt, R.E. v. d. Velden, Sj. Groenhuis

No. 9-1972

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
W. J. Barends, 3e Stuurman
W. P. G. H. Boeré, leerling-stuurman
G. Boon, leerling-stuurman
J. C. Cranendonk, Asst. Wtk.
A. M. Geul, 3e Stuurman
W. Masselink. Asst. Wtk.
A. C. Matsinger, Asst. Wtk.
C. P. Strijbosch. Asst. Wtk.

De „Esso Den Haag"; Vertrek Brega: 16-9-1972, Fawley: 22-9-1972
Gezagvoerder
J. Mossel
1e stuurman
M.P. de Boer
2e stuurman
M. Knikman
3e stuurman
D ten Cate
3e stuurman
J.W. Klein
3e stuurman
B.J. Grummels
Ll. stuurman
W.J.P.M. Vernooy
Ll. stuurman
W. Boere
HWTK
C. v.d. Horst
2e wtk
H.G.A. Mulder
3e wtk
L. Meeusen
4e wtk/Electricien
A.A. Visser
4e wtk  (wnd)
C.L. Methorst
5e wtk
A.J. Langerak
5e wtk
S.C. Smit
5e wtk
T. Diepeveen
5e wtk
C.P. Strijbos
5e wtk
R.P.A. Brouwer
Marconist  
J.H. Meeuwis
Kokhofmeester
J.T. Poppes

De „Esso Nederland"; Le Havre: 16-9-1972
Gezagvoerder
G.J. Alkema
1e stuurman   (wnd)
H.J.M. Kuijpers
2e stuurman
J.D. Ruissen
3e stuurman
A.F. van Dokkum
3e stuurman
H. v. Zeben
3e stuurman
P.A. Staal
Ll. stuurman
J. Ruisch
Ll. Stuurman
G. Boon
HWTK
J. Pronk
2e wtk
S. Tuit
3e wtk
H.R. Fouraux
3e wtk
H. Wegenaar
4e wtk   (wnd)
J.G. Wermer
4e wtk   (wnd)
W. de Roode
5e wtk
A.G. Matsinger
5e wtk
F.L. Glazema
5e wtk
A.L. Kluyfhout
5e wtk
J.C. Cranendonk
Elektricien
J.B. v.d. Heemst
Kok/Hofmeester
J.J. Gomes
Marconist
D. Borgman
Trainee
J. A. Niels

De „Esso Europoort"; Vertrek Rotterdam: 4-9-1972, Kaapstad: 21-9-1972, Dubai: 4-10-1972
Gezagvoerder
M.C. v.d. Vliet
1e stuurman
R. v.d Poel
2e stuurman
W. Kerbert
2e stuurman
L. Boerman
3e stuurman
A.M. Geul
3e stuurman
W.J. Barends
Ll. stuurman
A.H. Nelemans
HWTK
F. van Asten
2e wtk
J. v.d. Zwan
3e wtk
L. Fluit
3e wtk
C. v.d. Tol
3e wtk
K.C. Ong
5e wtk
C.P. Jonker
5e wtk
A.P.M. Nobelen
5e wtk
P.E.T. Horstman
5e wtk
A.E. Buitenwerf
5e wtk
J. Doornbos
Elektricien
W.C. de Mooy
Kok/Hofmeester
A. Folugo
Marconist
H.T. Wigmans

Verlof:
L. Veen, H. Jansen, J.C. Vlug, R. v.d. Velden, S. Snijder, L. Kloet, T.W.H. v. Spronsen, A. v.d. Deyl, H.C. Hyman, J.W.G. v. Dongen,
F. Scheppers, J. de Vries, P.H. Mellema, A. v. Harten, P.C. Nooy, R.R. de Groot, C.F. v. Manen, M.M. Visser, H.E. Hopman,
E.L. v. Goor. R.J. Kraay, A. Hazenoot, J. Thoonsen, J.P. Stoutjesdijk
Ziek: G.M. Krullaars, C. Coenraad
Studieverlof:
C.A.M. Brandt, R.E. v.d. Velden, Sj. Groenhuis, P.J. de Vries, J.J. Tesselaar, H.J. Kemp, W. Hoogendijk, W. Grüter, H. Koelman,
P. Habraken, M.G. de Groot. J. Kievit, H. v. Vugt, P. Pesman

No. 10-1972

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
B.A. Alberts, 3e stuurman
C.M. Booy, elektricien
A.W. Botschuyver, asst. werktuigkundige
P.F. v. Koningsbruggen, asst. werktuigkundige
J. Lokman, hoofd werktuigkundige
B.P. Mieghem, 2e werktuigkundige
R.E. Meijer, wnd. 4e werktuigkundige
A.J. v.d. Putten, 4e werktuigkundige
H.A. Verschoor, asst. werktuigkundige
UIT DIENST GETREDEN:
F.D. Rottier, 2e stuurman

De „Esso Den Haag"; Vertrek Fawley: 22- 9-72, Kaapstad: 9-10-72, Dubai: 21-10-72
Gezagvoerder
J. Mossel
1e stuurman
M.P. de Boer
2e stuurman
M. Knikman
3e stuurman
D ten Cate
3e stuurman
B.A. Alberts
3e stuurman
B.J. Grummels
Ll. stuurman
W.J.P.M. Vernooy
Ll. stuurman
W. Boere
HWTK
C. v.d. Horst
2e wtk
H.G.A. Mulder
3e wtk
L. Meeusen
4e wtk/Electricien
A.A. Visser
4e wtk
C.L. Methorst
5e wtk
A.J. Langerak
5e wtk
S.C. Smit
5e wtk
T. Diepeveen
5e wtk
C.P. Strijbos
5e wtk
R.P.A. Brouwer
5e wtk
P.F. Koningsbruggen
Marconist  
J.H. Meeuwis
Kokhofmeester
J.T. Poppes

De „Esso Nederland";  Vertrek Arabische Golf: 18-10-72, Kaapstad: 2-11-72, Europa: 18-11-72
Gezagvoerder
G.J. Alkema
1e stuurman   (wnd)
H.J.M. Kuijpers
2e stuurman
J.D. Ruissen
3e stuurman
A.F. van Dokkum
3e stuurman
H. v. Zeben
3e stuurman
P.A. Staal
Ll. stuurman
J. Ruisch
Ll. Stuurman
G. Boon
HWTK
F. Scheppers
2e wtk
J.A. Niels
3e wtk
H.R. Fouraux
3e wtk
H. Wegenaar
3e wtk   (wnd)
A. v. Harten
4e wtk   (wnd)
J.G. Wermer
4e wtk   (wnd)
W. de Roode
5e wtk
W. Masselink
5e wtk
F.L. Glazema
5e wtk
A.L. Kluyfhout
5e wtk
J.C. Cranendonk
Elektricien
C.M. Booy
Kok/Hofmeester
J.G. Gomes
Marconist
D. Borgman

De „Esso Europoort";  Vertrek Rastanura: 5-10-72, Kaapstad: 20-10-72, Rotterdam 4-11-72
Gezagvoerder
M.C. v.d. Vliet
1e stuurman
S. Snijder
2e stuurman
L. Boerman
3e stuurman
A.M. Geul
3e stuurman
W.J. Barends
3e stuurman
A. v. Deyl
HWTK
F. van Asten
2e wtk
J. v.d. Zwan
3e wtk
C. v.d. Tol
3e wtk   (wnd)
P.C. Nooy
4e wtk   (wnd)
W. v.d. Boogaard
4e wtk   (wnd)
A.J. Putten
5e wtk
C.P. Jonker
5e wtk
A.P.M. Nobelen
5e wtk
P.E.T. Horstman
5e wtk
A.E. Buitenwerf
5e wtk
J. Doornbos
5e wtk
H.A. Verschoor
Elektricien
W.C. de Mooy
Kok/Hofmeester
A. Folugo
Marconist
H.T. Wigmans

Verlof:
H. Jansen, J.C. Vlug, L. Veen, J.W.G. van Dongen, T. Spronsen, L. Kloet, H. Hijman, R. v.d. Velden, J. Klein, K. Pals,
W. Kerbert, A. Nelemans, R. v.d. Poel, J. de Vries, C. v. Manen, E. Goor, M. Visser, R. d. Groot, L. Fluit, K. Ong,
A. Nobelen, J. Pronk, S. Tuit, J. v. d. Heemst, A.J. Jonkman, A.W. Botschuyver, R.J. Kraay, A. Hazenoot,
J. Stoutjesdijk, J. Thoonsen.
Ziek:
C. Coenraad, G. Krullaars, D. Rottier.
Studieverlof:
Sj. Groenhuis, C. Brandt, R.E. v.d. Velden. P.J. de Vries, J. Tesselaar, H. Kemp, W. Hoogendijk, W. Gruter,
R. Ruysscher, H. Koelman, P. Habraken, M.G. de Groot, J. Kievit, H. Vugt, P. Pesman.


No. 11-1972

Derde E.T.N.A.-tanker "Esso Bonaire" te water.

Zie hiervoor de link : Launch of the "Esso Bonaire"

Van kiel tot mammoet.

Zie hiervoor de link  Van kiel tot mammoet

Beloning voor stuurman R. v. d. Poel.
Met de uitreiking van 37 onderscheidingen (medailles) en 52 beloningen (aneroide barometers) heeft de Neder-
landse regering wederom haar erkentelijkheid betuigd aan de reders, die hun schepen als „selected sliips" in-
schakelen en aan de vele honderden officieren die dagelijks in weer en wind meteorologische en oceanogra-
fische waarnemingen verrichten.
Dit jaar vond de uitreiking van de onderscheidingen en beloningen, die eens in de 2 jaar bij Koninklijk Besluit worden verleend,
plaats op 9 oktober in de kleine zaal van De Doelen te Rotterdam.
Ze vallen te beurt aan kapiteins en Ie stuur-lieden van de grote handelsvaart en de sleep-vaart, kapiteins van de kustvaart en
visserij en aan radio-officieren.
Onder hen bevond zich ook de heer R. v.d. Poel, 1e stuurman bij de Esso Tankvaart Maatschappij. Hij ontving uit handen van
Staatssecretaris dr. R.J.H. Kruisinga van Verkeer en Waterstaat, een aneroide barometer en een oorkonde (foto).
Door het veelvuldig verrichten van meteorologische waarnemingen en observaties aan boord van schepen die zich op alle we-
reldzeeën bevinden, worden gegevens verzameld, die in bepaalde meteorologische formules naar het K.N.M.I. worden ge-
zonden. Hierdoor is het mogelijk steeds betere klimatologische kaarten te maken van alle wereldzeeën.
Aan de hand van deze gegevens kunnen veilige en daardoor snellere routes voor de scheepvaart worden aanbevolen. Tevens
worden de observaties direct naarde betrokken kuststations over-geseind. Via deze kuststations worden de weersverwachting-
en voor de bepaalde gebieden weer aan de schepen doorgegeven.

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
H.W. v. Dijk, leerling-stuurman
A.J. Jonkman, asst werktuigkundige
K. Puite, 4e werktuigkundige
J.W. Goeree, asst. werktuigkundige
J. Schothorst, 3e stuurman
C. Smeele, 2e werktuigkundige
UIT DIENST GETREDEN:
R.R. de Groot, 4e werktuigkundige

De „Esso Den Haag": 16 november: Port Stanvac, 19 november: Melboume
Gezagvoerder
J. Mossel
1e stuurman
M.P. de Boer
2e stuurman   (wnd)
D ten Cate
3e stuurman
B.A. Alberts
3e stuurman
B.J. Grummels
3e stuurman
J. Schothorst
Ll. stuurman
W.J.P.M. Vernooy
Ll. stuurman
W. Boere
HWTK
J. de Vries
2e wtk
J.P. Mieghem
3e wtk   (wnd)
P.H. Dassen
4e wtk
A.A. Visser
4e wtk   (wnd)
R.E. Meijer
5e wtk
T. Diepeveen
5e wtk
C.P. Strijbos
5e wtk
R.P.A. Brouwer
5e wtk
P.F. Koningsbruggen
Electricein
R.J. Kraay
Marconist  
J.H. Meeuwis
Kokhofmeester
J.T. Poppes

De „Esso Nederland": 16 november: Rotterdam
Gezagvoerder
G.J. Alkema
1e stuurman
K. Pals
2e stuurman   (wnd)
L. Kloet
3e stuurman
S.G. Boorsma
3e stuurman
H.C. Hijman
3e stuurman
H. v. Zeben
3e stuurman
P.A. Staal
Ll. stuurman
H.W. Dijk
Ll. Stuurman
G. Boon
HWTK
C. v.d. Horst
HWTK (trainee)
J. Lokman
2e wtk
J.A. Niels
3e wtk   (wnd)
P.C. Nooy
3e wtk   (wnd)
A. v. Harten
4e wtk
J.G. Wermer
5e wtk
W. Masselink
5e wtk
A.J. Jonkman
5e wtk
J.W. Goeree
5e wtk
J.J. Meeuwes
Elektricien
C.M. Booy
Kok/Hofmeester
J.G. Gomes
Marconist
C.J. Twilt

De „Esso Europoort": 20 november: Lissabon
Gezagvoerder
J.C. Vlug
1e stuurman
S. Snijder
2e stuurman
J.W.G. v. Dongen
2e stuurman   (wnd)
T.W.H. v. Spronsen
3e stuurman
A.M. Geul
3e stuurman
W.J. Barends
HWTK
F. van Asten
2e wtk
J. v.d. Zwan
3e wtk
C. v.d. Tol
4e wtk
W. v.d. Boogaard
4e wtk
A.J. Putten
5e wtk
C.P. Jonker
5e wtk
H.E. Hopman
5e wtk
J. Doornbos
5e wtk
H.A. Verschoor
Elektricien
W.C. de Mooy
Electricien
J.B. Stee
Kok/Hofmeester
P.Stoutjesdijk
Marconist
C.A. Witte

De „Esso Bonaire": Nieuwbouw
Gezagvoerder  L. Veen
1e Stuurman R. v.d. Velden
Hwtk. J. Pronk
2e Wtk. P. Mellema
3e Wtk. H. Wegenaar
Elektricien J.B. v.d. Heemst
Studieverlof:
Sj. Groenhuis, C.A.H. Brandt, R.E. v.d. Velden, A.H. Nelemans, P.J. de Vries, J.J. Tesselaar, H.J. Kemp, W. Hoogendijk,
W. Grüter, R.de Ruysscher, H. Koelman, P. Habraken, M.G. de Groot, J. Kievit, H. v. Vlugt, P. Pesman, L. Meeuwsen
Ziek:
H. Jansen, C. Coenraad, G.M. Krullaars, D.J. Rottier, F. Scheppers
Cursus:
C. Smeele
Verlof:
H. Mulder, J.D. Ruissen, J. Ruisch, H.R. Fouraux, W. de Roode, F.L. Glazema, A.L. Kluyfhout, M.C. v.d. Vliet, L. Boerman,
A. v. Peyl, C.D. Jonker, P.E.T. Horstman, A.E. Buitenwerg, J.W. Klein, M. Knikman, W. Kerbert, R. v.d. Poel, A.F. v. Dokkum,
E.L. v. Goor, M.M. Visser, A.P.M. Nobelen, S. Tuit, L. Fluit, K.C. Ong, C.F. v. Manen, A.J. Langerak, S.C. Smit

No. 11-1972

Nieuwe bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee.

In het Perscentrum Nieuwspoort werd op 26 oktober jl. door de Kon. Ned. Redersvereniging het volgende bekend gemaakt:
Van 4 tot 20 oktober 1972 is in Londen onder auspiciën van de Inter-Governmental Maritime Con-sultative Organi-
zation (IMCO) een internationale conferentie gehouden inzake de herziening van de Internationale Bepalingen
ter Voorkoming van Aanvaring op zee, waaraan werd deelgenomen door 48 maritieme landen en 8 internationale,
bij verkeer en martiem transport betrokken, raadgevende organisaties.
Herziening van deze „bepalingen", die in 1960 werden opgesteld, was dringend noodzakelijk door het voortdurend groeiend aan-
tal schepen dat aan het wereld-zeevervoer deelneemt, alsook de toeneming van de grootte en snelheid van die schepen. Voor-
al op druk bevaren zeevaartroutes, zoals bijv. het Nauw van Calais en de Noordzee, zijn dwingende internationaal geldende voor-
schriften voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk ter voorkoming van catastrofes.
Bindend
Het is daarom van groot belang dat de herziene en aanzienlijk uitgebreide bepalingen thans in een internationale conventie zijn
opgenomen, waardoor zij internationaal bindende voorschriften zullen worden. Tot nu toe waren de bepalingen slechts een soort
van internationale afspraak, waarvan de naleving afhankelijk was van de good-will van de maritieme landen of zij deze bepalingen
in hun nationale wetgevingen hadden opgenomen.
De volgende nieuwe voorschriften zijn in de „bepalingen" 'opgenomen.
a) Voorrangsbepalingen voor schepen, die door hun zeer grote diepgang beperkt zijn in hun manoeuvreerbaarheid. Dit is in het bij-
zonder van belang voor de veiligheid en het beperken van het risico van verontreiniging van de zee.
b) Voorrangsbepalingen voor sleepboten die met een gecompliceerde sleep bezig zijn. Vooral van belang voor de toenemende
sleepactiviteiten i.v.m. de exploitatie van de zeebodem.
c) Specifieke gedragsregels voor de navigatie in vaargebieden waar verkeersscheidings-systemen in gebruik zijn, zoals het Nauw
van Calais en het redegebied bij Hoek van Holland.
d) Voorschriften voor het verplicht gebruik van
radar bij het bepalen van gevaar voor aanvaring en de te nemen acties om aanvaring te voorkomen. Zeer belangrijk voor de naviga-
tie bij beperkt zicht.
e) Duidelijke bepalingen voor het houden van een goede uitkijk en het varen met een veilige snelheid, aangepast aan de omstandig-
heden.
f) Speciale nadruk wordt in de nieuwe regels gelegd op het vroegtijdig en in de juiste mate nemen van actie om aanvaringen te voor-
komen. Voorts zijn thans richtlijnen gegeven voor de richting, waarin moet worden uitgeweken om zoveel mogelijk manoeuvres met
een aan elkaar tegenstrijdig effect te voorkomen.
g) Verbetering in het voeren van de navigatie-lichten van sleepboten, speciaal ten aanzien van de herkenbaarheid aan de achterzijde.
Belangrijk ter voorkoming van ongelukken met slepen.
h) Verbetering van de herkenbaarheid van zeer grote schepen door een betere verdeling van de navigatielichten over de totale lengte
van het schip.
i) Voor verschillende categorieën van schepen en vooral voor de grotere schepen is de intensiteit van de navigatie-verlichting opge-
oerd;
voor navigatielichten en geluidsapparatuur voor manoeuvreer- en mistsignalen zijn nauwkeurige technische specificaties vastgesteld.
Technische details inzake de uitrusting van navigatielichten en geluidsapparatuur zijn in aparte annexen bij de conventie opgenomen.
Voorheen waren deze deel van de bepalingen. Het voordeel hiervan is dat nu gemakkelijker nieuwe vindingen en voorzieningen in de
conventie kunnen worden ingevoegd.
Verbeteringen in korte tijd invoeren
Dit alles is samengevat in een nieuwe indeling en opzet van de „bepalingen", waardoor een grotere duidelijkheid in het overzicht en
een betere leesbaarheid van de bepalingen voor de zeelieden is verkregen. Een nauwkeuriger en meer gedetailleerde omschrijving
van definities en bepalingen bevordert een meer eenduidige en pre-ciese interpretatie van de bepalingen.
Zeer belangrijk is tenslotte dat de nieuwe conventie progressieve clausules bevat om de bepalingen binnen een zo kort mogelijke tijd,
naar verwachting in 1976, van kracht te laten worden en om in de toekomst via een amenderingsproce-dure op een flexibele wijze de
nodige aanpassingen tot stand te kunnen brengen.
Het is zeer bevredigend dat vele Nederlandse voorstellen op punten van essentieel belang door de conferentie zijn overgenomen.

1973 Buttons/Pensioenen/Jubilea 1973

ESSO NEDERLAND B. V.

SERVICE-BUTTONS 1973
J. P. Stoutjesdijk ETM 25- 02-1973, 25 jaar
J. Kievit ETM 19- 08-1973,10 jaar
PENSIOENEN 1973
J. G. Thoonsen  ETM 01- 6-1973, 17 jaar
D. J. Rottier  ETM 01- 6-1973, 22 jaar
J. de Vries  ETM 01- 09-1973, 17 jaar

WIJJIJHIJGIJZIJ

ESSO TANKVAART MIJ. N. V.

IN DIENST GETREDEN:
K. Fuite, 4e werktuigkundige
J. W. Goeree, asst. werktuigkundige
G. J. Meeuwis, asst. werktuigkundige
S. G. Boorsma, 3e stuurman
UIT DIENST GETREDEN:
R. R. de Groot, 4e werktuigkundige

De „Esso Den Haag": 8-12-72 Ras Tanura naar Bataan
Gezagvoerder
H. Jansen
1e stuurman
L. Boerman
2e stuurman   (wnd)
D ten Cate
3e stuurman
B.A. Alberts
3e stuurman
J. Schothorst
Ll. stuurman
W.J.P.M. Vernooy
Ll. stuurman
W. Boere
HWTK
J. de Vries
2e wtk
J.P. Mieghem
3e wtk
J. Kieviet
3e wtk   (wnd)
P.H. Dassen
4e wtk
J.J. Tesselaar
4e wtk   (wnd)
R.E. Meijer
5e wtk
C.P. Strijbos
5e wtk
R.P.A. Brouwer
5e wtk
P.F. Koningsbruggen
Electricein
R.J. Kraay
Marconist  
T.W.N. Gruiter
Kokhofmeester
J.T. Poppes

De „Esso Nederland": Aank. Ras Tanura 16-12-72
Gezagvoerder
G.J. Alkema
1e stuurman
K. Pals
2e stuurman   (wnd)
L. Kloet
3e stuurman
S.G. Boorsma
3e stuurman
H.C. Hijman
3e stuurman
H. v. Zeben
Ll. stuurman
H.W. Dijk
Ll. Stuurman
G. Boon
HWTK
C. v.d. Horst
2e wtk
J.A. Niels
3e wtk   (wnd)
P.C. Nooy
3e wtk   (wnd)
A. v. Harten
4e wtk   (wnd)
A.P.M. Nobelen
4e wtk   (wnd)
J.J. Meeuwes
5e wtk
J.C. Cranendonk
5e wtk
A.J. Jonkman
5e wtk
J.W. Goeree
5e wtk
R.L.M. Meltzer
Elektricien
C.M. Booy
Kok/Hofmeester
J.G. Gomes
Marconist
C.J. Twilt

De „Esso Europoort": 9-12-72 van Lissabon naar Pers. Golf
Gezagvoerder
J.C. Vlug
1e stuurman
S. Snijder
2e stuurman
J.W.G. v. Dongen
2e stuurman   (wnd)
T.W.H. v. Spronsen
3e stuurman
W.J. Barends
HWTK
F. van Asten
HWTK (trainee)
J. Lokman
2e wtk
J. v.d. Zwan
3e wtk
C. v.d. Tol
3e wtk   (wnd)
K.C. Ong
4e wtk   (wnd)
A.J. Putten
5e wtk
M.A. Verschoor
5e wtk
E.L. v. Goor
5e wtk
C.F. v. Manen
5e wtk
H.A. Verschoor
Elektricien
W.C. de Mooy
Electricien
J.B. Stee
Kok/Hofmeester
A. Folugo
Marconist
C.A. Witte

De „Esso Bonaire": Nieuwbouw
Gezagvoerder
L. Veen
1e stuurman
R. v.d. Velden
2e stuurman
W. Kerbert
3e stuurman
J.W. Klein
Ll. stuurman
J. Ruisch
HWTK
J. Pronk
2e wtk
P. Mellema
3e wtk
H. Wegenaar
3e wtk
L. Fluit
4e wtk
W. de Roode
5e wtk
H.E. Hopman
5e wtk
M.M. Visser
Elektricien
J.B. v.d. Heemst

Verlof:
J. Mossel, M.C. v.d. Vliet, M.P. de Boer, H. Kuypers, M. Knikman, B.J. Grummels, A.P. v. Dokkum, A.M. Geul, W.J.P.M. Vernooy,
S. Tuit, H. Mulder, H.R. Fouraux, C.L. Methorst, A.Visser, T. Diepeveen, J.G. Wermer, W. Masselink, W. v.d. Boogerd, J. Doornbos,
A.J. Langerak, S.C. Smit, C.D. Jonker, P.E.T. Horstman, F.L. Glazema, A.L. Kluyfhout, A.E. Buitenwerf, J.P. Stoutjesdijk,
A. Hazenoot, J. Thoonsen, K. Fuite
Ziek:
D.J. Rottier, F. Scheppers, G.M. Krullaars, C. Coenraad
Studieverlof:
S. Groenhuis, C.A.H. Brandt, R.E. v.d. Velden, A.H. Nelemans, P.J. de Vries, H.J. Kemp, W. Hoogendijk, W. Grüter, R. de Ruysscher,
H. Koelman, P. Habraken, M.G. de Groot, H. Vugt, P. Pesman, L. Meeusen
Cursus:
C. Smeele

Dankbetuiging:
Directie van de E.T.M., Medische Dienst, superieuren, gezagvoerder, officieren en bemanning, wil ik hiermede zeer hartelijk be-
danken voor de uitstekende behandeling en belangstelling gedurende het ziek zijn aan boord van het s.s. "Esso Nederland", in
het ziekenhuis en thuis.
D. J. Rottier.