Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
INDEX
Enkele belangrijke jaartallen (Benelux)
     Circa
     1870/1875   Oprichting firma's Speth & Co. en Graff & Maquinay te Antwerpen
     1875      Oprichting Horstmann & Co. te Rotterdam
     1891      11 maart Oprichting American Petroleum Company (Rotterdam - Antwerpen) kortweg APC
                    (aanvoer van overzee dat jaar ongeveer 500.000 vaten) kantoor in Rotterdam Willemskade 17
                    kantoor in Antwerpen Otto Veniusstraat 15

     1898      Oprichting verkoopmaatschappij 'De Automaat'

     1900      Uitbreiding kantoorpand Willemskade 17 met pand Willemskade 22 te Rotterdam
     1902      Tankschip 'Bremerhaven' met lading verloren gegaan
     1902      Luxemburgse activiteiten aangevangen
     1903      Benoeming W.T. Klaare en F. Horstmann tot directeuren
     1904      Aanleg centrale opslaginstallatie op het Zuid bij Antwerpen
     1905      APC begint verkoop van benzine in Nederland
     1905      Wekelijks gaat de krant 'De Automaat' verschijnen in een oplage van bijna een half miljoen exemplaren
     1906      In Rotterdam-Charlois legt de APC een nieuw opslagterrein voor benzine aan; deze benzine komt per spoor van de APC
                   uit Antwerpen
     1908      Oprichting van de APC-drukkerij in Rotterdam

     1910      Oprichting van de 'Indische Afdeling'; in 1912 genaamd de 'Nederlandsch Koloniale Petroleum Maatschappij',       
                    werkzaam in het toenmalige Nederlandsch-Indië
     1910      APC verwerft aandeel in Raffinaderij Atlas te Antwepen
     1910      Fréderic Speth trekt zich uit zaken terug; wordt in 1919 opgevolgd door zijn zoon Maurice
     1910      Oprichting Pensioenfonds 'Protector'
     1913      Oprichting bedrijfsbrandweer van APC te Antwerpen
     1911      APC brengt eerste gasolie op de markt
     1912      Laatste petroleurninvoer per houten vat
     1913      Opening van honderdste depot in België

     1925      Tankers m.s. 'Den Haag' en m.s. 'Rotterdam' te water gelaten en in de vaart genomen
     1925      De APC breidt haar rederijactiviteitenuit met twee nieuwe zeetankers, het m.s. ' Motocarline'
                  (12.350 dwt) en het m.s. 'Ampetco' (13.175 dwt)
     1926      De APC richt haar Auto Hulpdienst op, een servicedienst met Montagewagens voor automobilisten
                   onderweg, vergelijkbaar met de latere Wegenwacht
     1927      De APC brengt smeeroliën en -vetten op de Nederlandse markt
     1927      m.s. 'Motocarline' (8.797 brt) gebouwd bij Friedrich Krupp te Kiel voor de tankvaart op Antwerpen
     1928      De APC gaat vliegtuigmotorbrandstof (benzine) op de Nederlandse luchthavens verkopen
     1929      m.s. 'Ampetco' (8.500 brt) vervangt s.s. 'Ampetco'

     1930      Het Duitse marktgebied aan de Linker Rijnoever aan de 'Deutsce Petroleum Gesellschaft (thans Esso A,G.)
                   afgestaan
     1930      Overstroming Schelde; natuurramp veroorzaakt grote schade aan het Opslagpark van de APC in Antwerpen
     1930      Oprichting Compagnie Petrolifère Nationale
     1931      Introductie Esso-merk op de Belgische markt. De onderneming wijzigt haar naam in Standard American
                   Petroleum Company
     1931      Oprichting van de 'American Petroleum Club', later de 'Royal Esso Club'
     1931      Merknaam van APC-benzine, 'Motorspirit', omgezet in 'Standard'
     1932      Overname Oliehandel Americol Delft
     1933      Opheffing Machinefabriek Charlois; deels overgebracht naar de nieuwe depotvestiging te Rotterdam-Pernis
     1933      Modernisering en uitbreiding van de Atlas-raffinaderij
     1934      Re-organisatie van de APC (o.l.v. de Amerikaan P.T. Lamont)
     1935      Rotterdamsch Petroleum Entrepot omgedoopt in Entrepot APC (Pernis)
     1935      Atlas-raffinaderij geschikt voor destillatie van uit Venezuela aangevoerde ruwe olie
     1936      Liquidatie van 'De Automaat', 'Holland' en 'Petrolifère'
     1937      Re-organisatie met vier sectoren: Brussel, Antwerpen, Gent en Charleroi plus Luik
     1937      Onderling Overleg in het leven geroepen
     1938      Standard-merknaam (vooral benzine) verandert in Esso
     1938      Firmanaam American Petroleum Company gewijzigd in Standard Amerikaansche Petroleum Maatschappij
                   (SAPM)
     1938      Tanker m.s. 'Esso Belgium' (15.000 dwt en grootste van de Belgische koopvaardijvloot) te water gelaten

     1940      Verkoop smeeroliën en -vetten aan de industrie in Nederland geïntroduceerd
     1940      Tanker m.s. 'Den Haag' verloren; 26 opvarenden komen om
     1942      Tanker m.s. 'Amsterdam' getorpedeerd; 4 doden
     1943      Evacuatie Gebouw 'Petrolea' in Den Haag; wordt hoofdkwartier Duitse bezetter; tijdelijke intrek in pand
                    op de Grote Marktstraat 59-61, Den Haag
     1944      Drukkerij van de SAPM in Charlois bij geallieerde luchtaanval gebombardeerd; drie doden
     1945      Aankoop 36 legertrucks Amerikaanse leger voor ombouw tot tankauto's
     1946      Oprichting Vereniging Esso Buitendienst (VEB)
     1947      De 'Esso Brussels' (T2-tanker) wordt van Geallieerde Strijdkrachten overgenomen
     1947      Essofoon, personeelsblad voor de Esso-ondernemingen in Nederland, verschijnt voor het eerst
     1947      Aankoop geallieerde T2-tanker, hemoemd tot 'Esso Den Haag'; aankomst in Pemis na eerste reis
     1947      Bedrijfskadertrainingen doen hun intrede
     1947      Merknaam luchtvaartbenzine 'Intava' gewijzigd in 'Esso Aviation'
     1947      Gebouw 'Petrolea' wordt 'Esso-Gebouw'
     1948      Uitbreiding Atlas-raffinaderij met fractioneringsinstallatie
     1948      Naamswijziging in Esso Standard (Belgium)
     1948      Tweede T2-tanker 'Esso Rotterdam' arriveert in Pemis
     1948      Uitreiking eerste Esso-servicebuttons
     1948      Instelling Afdeling Public Relations
     1949      Aantal depots in België (in 1938 nog 112) teruggebracht tot 15
     1949      Esso Standard Refinery S.A. opgericht, waarin opgenomen Cie Industrielle Atlas
     1949      PLechtige onthulling van gedenkteken in Esso-Gebouw voor de 37 in de Tweede Wereldoorlog gevallen
                   collega's
     1949      Oprichting van het Esso Museum
     1949      Verschijning van 'Essobron' tijdschrift voor de Industrie

     1950      Depot Gent geheel verbouwd in bedrijf genomen
     1951      Feestelijke herdenking van 60-jarig bestaan APC en Esso
     1951      Naamsverandering Standard Amerikaanse Petroleum Maatschappij in Esso Nederland N.V.
     1952      Oprichting afdeling Research
     1953      Instelling afdeling Bedrijfsmedische Dienst
     1953      Esso Raffinaderij Antwerpen als modernste raffinaderij ter wereld in gebruik genomen
     1955      'Esso Antwerp' (26.800 dwt) loopt van stapel
     1955      Tewaterlating tanker 'Esso Nederland' (26.000 dwt)
     1955      Sport- en recreatiecentrum "Duyngheest' te Wassenaar open
     1956      Oprichting Esso Congo BeIge
     1956      Onderhandelingen en plannen voor de bouw van een Esso-raffinaderij te Rotterdam beginnen
     1957      Esso Standard Refinery S.A. fuseert met Esso Standard Belgium tot Esso Belgium S.A.
     1957      Oprichting Esso Marine (Belgium)
     1957      Eerste oriëntatiecursus nieuwe werknemers
     1957      Depot Linne in bedrijf genomem
     1958      Eerste paal Rotterdamse raffinader~
     1958      Petroleum Industrie Maatschappij wordt Esso Tankvaart Maatschappij
     1959      Depot Zwolle in bedrijf genomem
     1959      Tanker 'Esso Rotterdam' (circa 30.000 dwt) loopt van stapel
     1959      Tijdelijke vestiging (sinds 1946) Amerikaanse ambassade in Esso-Gebouw beëindigd
     1959      Esso Raffinaderij Rotterdam in bedrijf genomen

     1960      Tanker 'EssoAmsterdam' (ca 30.000 dwt) te water gelaten
     1960      Afdeling Chemie opgericht
     1960      'Esso Brussel' (41.500 dwt) te water gelaten
     1960      'Esso Liège' (47.500 dwt) in de vaart
     1962      Esso museum herdoopt in 'Wo Hoeksma-museum'
     1963      Oprichting N.V. Nederlandse Gasunie
     1963      Smeeroliemengbedrijf Rotterdam in bedrijf
     1963      Tewaterlating en doop door Prinses Beatrix van de tanker 'Esso Den Haag' (90.000 dwt)
     1963      Overname NV. Latexfalt
     1963      Opening Esso Depot Groningen
     1963      Opening Esso Depot Terneuzen
     1964      'Esso Ghent' (41.500 dwt) te water gelaten
     1964      Esso Nederland NV. en Gemeenschappelijk Eigendom N.V. gaan samenwerken in onroerend goed
     1964      Inbedrijfneming en opening Aromatenfabriek Rotterdam
     1964      Esso Onderlinge -voor ziektekosten en -verzuim- opgeheven
     1965      Begin reclamecampagne 'Stop een tijger in uw tank'
     1965      Afdeling Chemie in kantoor Parkweg 15
     1965      Explosie Esso Depot Den Bosch: vier mensen komen om
     1965      Oprichting Esso Chemie NV.
     1966      Viering 75-jarig bestaan Esso in België
     1966      Inbedrijfneming en opening Cyclohexaanfabriek van Esso Chemie
     1966      Eerste paal Esso Motor Hotel Amsterdam
     1966      Viering 75-jarig bestaan Esso in Nederland
     1966      Nieuw Esso Depot Amsterdam in gebruik genomen
     1966      Eerste paal Kunstmestfabriekscomplex Esso Chemie
     1966      Esso Chemie verhuist naar kantoor Carnegieplein 5
     1966      Voor 't eerst gaat een groep van Esso-employés (67 in totaal) met vervroegd pensioen
     1966      Grootste tankauto van Europa (40.000 liter) in gebruik
     1966      Nieuw Esso-verkoopkantoor Den Bosch in gebruik genomen
     1967      Asfaltinstallatie Esso Depot Zwolle in gebruik genomen
     1967      Op 4 januari verschijnt voor 't eerst de Esso-tijger in een t.v.-reclame
     1967      Esso Aardgas NV. opgericht
     1967      Besluit verwerkingscapaciteit Esso Raffinaderij Rotterdam uit te breiden tot 16 miljoen ton per jaar
     1967      Nieuw Esso Depot Schiphol
     1967     Oprichting Esso Tankvaart Maatschappij Nederlandse Antillen N.V.
     1968     Oprichting Esso Motor Hotels N.V.
     1968     Opening Esso Motor Hotel Born
     1968     Grootste vliegveld tankauto bij Esso op Schiphol in gebruik Oprichting afdelingen Logistiek en T.B.A.
     1969     Esso Motor Hotel Amsterdam geopend
     1969     Prins Bernhard opent kunstmestfabriek te Rozenburg
     1969     De eerste VLCC Van Esso Tankvaart Maatschappij (N.A.), de 'Esso Nederland' (253.000 dwt) te water
                   gelaten.

"De Wolkenfabriek", De Esso Raffinarderij in de Botlek met daarboven stoom opstijgend van de koeltorens en uit een schoorsteen.
( Photo © Fred Byrman Fotografie )

     1970     Tanker 'Esso Amsterdam' afgestoten
     1970     Esso Motor Hotel Velp geopend
     1970     VLCC-tanker 'Esso Europoort' (253.000 dwt) te water
     1970     Tanker 'Esso Rotterdam' afgestoten
     1970     Capaciteitsverdubbeling Esoo Raffinaderij Rotterdam voltooid en opgestart
     1970     Computer Time Sharing (per telefoonlijn) ingevoerd in kantoor Den Haag
     1970     Selfservice voor 't eerst op proefbasis geïntroduceerd op Esso Servicecenter 'Presikhaat' Arnhem
     1971     Aanvoer ruwe olie naar Antwerpen via de Rotterdam/ Antwerpen Pijpleiding
     1971     Uitbreiding tankpark 5e Petroleumhaven Rotterdam
     1971     Eerste officiële milieuplan Esso geïntroduceerd
     1971     Mammoettanker 'Esso Saba' (253.000 dwt),te water gelaten
     1971     Esso Museum in Esso-Gebouw Den Haag
     1971     Definitieve introductie Esso Self Service
     1971     Procescomputer Esso Raffinaderij Rotterdam geïnstalleerd
     1971    Vijfentwintigste 40-tonner tankauto in bedrijf
     1972     Eerste van serie nieuwe tankauto's (cap. 46.000 liter) in gebruik genomen
     1972      Esso Nederland NV wordt BV
     1972      Mammoettanker 'Esso Bonaire' (253.000 dwt) te water
     1972      Esso Aardgas als Afdeling Aardgas terug naar Esso Nederland
     1972      Oprichting Essochem Benelux BV te Schiedam; kunstmestactiviteiten blijven onder Esso Chemie
     1973      Esso Marine gaat op in Esso Belgium
     1973      Samenwerking van Esso Belgium met Esso Nederland in Logistiek, Supply en Marine
     1973      Oprichting Essochem Plastics Inc. (met zetel in Delaware, VS. en filiaal in Meerhout)
     1973      Eén van de twee destillatie-eenheden Esso Raffinaderij Rotterdam wegens energiecrisis uit bedrijf
                    genomen
     1973      Introductie Esso shops en Esso Top Shops
     1975      Tanker 'Esso Den Haag' afgestoten
     1975      Benelux-afdeling Logistics, Planning & Supply naar Breda
     1976      Esso Raffinaderij Antwerpen gemoderniseerd
     1976      Esso Belgium en Essochem N.V Fuseren tot S.A. Esso N.V met twee divies voor petroleumactiviteiten
                    en voor de chemische activiteiten; Essochem N.V gaat hierin op
     1976      Gasflessenvulinstallatie Rotterdam afgestoten
     1977      Besluit om in 1974 uit bedrijf genomen destillatie-eenheid om te bouwen tot Visbreaker (thermische
                    kraakinstallatie)
     1977      Aankondiging bouw weekmakersfabriek Rotterdam voor Essochem Benelux
     1978      Visbreaker op Rotterdamse raffinaderij in bedrijf
     1978      Esso houdt in Den Haag symposium steenkoolvergassing
     1978      Bouw speciale ketel voor opwekking stoom met afgassen ('Waste Heat Boiler') op Esso Raffinaderij
                   Rotterdam ( eerste grote energiebesparingsproject)
     1978      Essochem Benelux vestigt chemisch-technologisch centrum in Rotterdam
     1978      Aankoop binnenvaarttankers 'Esso Donge' (3.000 ton) en 'Esso Dieze' (2.950 ton)
     1978      Oprichting Essochem Holland Inc.
     1979      Esso Chemie en Essochem Benelux weer één onderneming onder de naam Esso Chemie B.V
     1979      Binnenvaarttanker 'Esso Dintel' (2.210 ton) aangekocht.     1980      Aankondiging bouw Flexicoker-raffinaderij Rotterdam en Proeffabriek Steenkoolvergassing Rozenburg -
                    investeringen van respectievelijk 2,5 miljard en 1,1 miljard gulden
     1980      Esso neemt voor 1,6 miljard deel in ontwikkeling en produktie steenkool in Cerrejon (Colombia)
     1980      Tankauto met capaciteit van 48.000 liter in gebruik genomen
     1980      Oprichting Esso Steenkool Technologie BV te Schiedam
     1981      Oprichting Exxon Office Systems Nederland BV. te Haarlem
     1981      Corpora te campagne 'Esso, sterk in vooruitgang' gestart
     1981      Esso Chemie en Essochem Holland naar 'Torendijk' in Schiedam
     1981      Bouw nieuw chemie-project (oxo-alcoholfabriek) van start
     1982      Oprichting Esso Aardgas B.V.
     1982      Esso bezoekerscentrum Rotterdam (Botlek) in gebruik
     1982      Esso Extra voortaan Esso Super
     1982      Flexicoker-contract met Fluor Nederland getekend
     1982      ULCC-tanker (450.000 dwt), de 'Esso Carribean' door ETM in dienst genomen; twee VLCC's ('Esso
                    Nederland en 'Esso Europoort') gesloopt
     1983      Eerste Noordzeeolie op Esso Raffinaderij Rotterdam
     1983      Introductie Esso Retail Identification-stylering (de ERI-stijl) in Esso-wegverkeersnetwerk
     1983      Grootste LPG-tankauto in Europa (60.000 liter) in bedrijf
     1983      Introductie Esso Business Card (KK-card voor transport bestond reeds)
     1983      Keuze voor Benelux-samenerking en besluit oprichting Esso BV
     1983      Flexicoker-project officieel gestart met onthulling plaquette door Drs. G.M.V. van Aardenne. minister van EZ
     1983      Esso Raffinaderij Antwerpen bestaat 30 jaar
     1983      Esso International Shipping gevestigd in Rotterdam
     1984      Naamswijziging in Esso Belgium; de chemische belangen naar Essochem International Inc.
     1984      Herstructurering Benelux-organisatie met kracht ingezet
     1985      Eerste Benelux Activiteitenoverzicht (over 1984) verschenen
     1985      Esso introduceert op proefbasis loodvrije benzine
     1985      Aankondiging bouw Centraal Kantoor Benelux in Breda
     1985      Antwerpen en Rotterdam operationeel en organisatorisch gezien als elkaar aanvullend raffinagecomplex
     1985      Eerste steenkool uit Colombia gearriveerd in Rotterdam en Amsterdam
     1985      Onderbelading Esso-tankauto's geïntroduceerd
     1986      Essochem International Inc. wijzigt naam in Esso Inc.; ook Esso Belgium gaat op in deze maatschappij
     1986      Eerste paal CKB Breda geslagen door burgemeester F. Fey van Breda
     1986      Esso Europe in Londen opgeheven; Esso in de Benelux rapporteert voortaan aan Exxon
                   Company, International
     1986      Uitbreiding solventenfabriek te Antwerpen van 360.000 tot 550.000 ton per jaar
     1986      Flexicoker in najaar succesvol opgestart
     1987      Prins Claus stelt Flexicoker officieel in bedrijf
     1987      Belgische en nederlandse chemie-bedrijven van Esso voortaan verder onder de naam Exxon
                    Chemical Belgium en Exxon Chemica I Holland
     1987      CKB in Breda officeel ge0v>end door burgemeester F. Fey
     1988      Introductie Esso Card Europe voor betaling op Esso-stations in het Europese Netwerk
     1988      Uitbreiding solventfabriek Antwerp tot 600.000 ton per jaar
     1988      Uitbreiding capaciteit polyethyleenfabriek in Meerhout van Exxon Chemical Belgium
     1988      Esso introduceert Garantieplan voor Euro-loodvrij (95 RON) benzine
     1989      Bouw alkylatefabriek Antwerpen en ftaalzuuranhydridefabriek te Schiedam aangekondigd
     1989      Esso leerstoel Project Management op Erasmus Universiteit
     1989      Introductie Esso loodvrij Super Plus 98 RON met Garantieplan in de Benelux

     1990      Grootste benzinestation in de Benelux, Ruyven, bij Pijnacker, in gebruik genomen
     1990      Esso 100 jaar Stuurgroep ontwikkelt jubileumviering van Esso Belgium en Esso Nederland in 1991
                   onder het motto: 'Esso - Na een eeuw, energieker dan ooit!'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------