Auke Visser´s ESSO Tankvaart Mij. Site     |   home
Diverse krantenartikelen
Zeilschip "Hainaut" in het nieuws

Bron : Algemeen Handelsblad, 05/04/1894
Hainaut. (Londen, 4 April.)
Men maakt zich ongerust over het Nederlandsche schip Hainaut, Kapitein Gerdes, dat 22 Januari van Ant-werpen naar New York vertrok en 11 Februari, Lizard passeerde.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 05-04-1894
Londen, 4 april.
Men maakt zich ongerust over het Nederlandse schip HAINAUT, kapt. C. Gerdes, dat 22 januari van Antwer-pen naar New York vertrok, en 16 februari Lizard passeerde. Verder werd van gemeld schip niets vernomen. Hoewel het schip een lange reis heeft van Antwerpen, is het nog zeer wel mogelijk, dat het zal arriveren, aangezien de reizen voor schepen naar New York wel eens zeer lang kunnen uitvallen, en vanaf de Lizard gerekend is de reis nog niet zo lang. (opm: zie NRC 070494)

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 07-04-1894
Rotterdam, 6 april.
Het Nederlandse schip HAINAUT, waarover men zich ongerust maakte (opm: zie NRC 050494), arriveerde de 6e april van Antwerpen te New York.

Bron : Algemeen Handelsblad, 26-05-1894
Antwerpen :
Vertrokken, 21 Mei Hainaut, Gerdes, New York.

Bron :Het nieuws van den Dag, 28-05-1894
Dover :
Gepasserd, 25 Mei Hainaut, Gerdes. Antwerpen naar New York.

Bron :Het nieuws van den Dag, 29-05-1894
Brevezier :
Gepasserd, 25 Mei Hainaut, Gerdes, Antwerpen naar New York.

Bron : Algemeen Handelsblad, 30-05-1894
Gepraaide schepen :
26 Mei, 16 mijlen O. van Goudstaart Hainaut, kapitein O. Gerdes, van Antwerpen naar New York.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 04-08-1894
NEW YORK :
Vertrokken, 21 Juli Hainaut, Gerdes, naar Antwerpen.

Bron : Het nieuws van den Dag, 20-08-1894
Scilly :
Gepasseerd, 17 Aug. Hainaut, Gerdes, New York naar Antwerpen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 22-08-1894
ANTWERPEN :
Aangekomen, 10 Aug. Hainaut. Gerdes, van New York.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 30-03-1897
Vlissingen, 28 maart.
Na het beloodsen van het Nederlandse driemast schip HAINAUT is vrijdagavond (opm: 26 maart) in het Engelse Kanaal de jol van de Belgische Loodsboot No. 4 omgeslagen, door welk ongeluk drie matrozen van de Belgische loodsdienst hun graf in de golven vonden.

Bron : Het nieuws van den Dag, 15-03-1901
Londen 13 Maart 1901
Het Nederl. sohip Hainaut, kapt. Jacobs, is van Antwerpen te New-York aangekomen met verlies van eenige zeilen en lekkage door het loswerken van platen. Het schip zal te New York repareeren.

Bron : Het nieuws van den Dag, 9-07-1901
Londen 5 Juli 1901
Het st. Hainaut, van Smirna naar Rotterdam, is bij Kaap Passaro in aanvaring geweest met den Ital. schoon-er La Crapio, die daardoor boegspriet en kluiverboom verloor en schade beliep aan den voorsteven. Het schip werd door de Hainaut, die onbeschadigd bleef, te Malta binnengesleept.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 23 Februari 1903
Scheepstijdingen.
Vlissingen, 20 Febr.
Het Ned. driemast schip Hainaut is op de reede met onklare ankers gaan drijven. Het werd door eene sleep-boot klaar gesleept en is ter reede geankerd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 13-11-1904
Londen, 12 november. Het Nederlandse schip HAINAUT is te Falmouth aangekomen zijnde in aanvaring geweest. De secretaris der Vereeniging van Assuradeuren te Amsterdam heeft uit Londen bericht ontvang-en, dat de HAINAUT, kapt. Jacobs, van New York naar Antwerpen bestemd, met verlies van fokkemast en boegspriet en schade aan de zeilen te Falmouth is binnengelopen.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 15-11-1904
Falmouth, 12 november. De HAINAUT is op 10 november op ongeveer 30 mijl van Lizard met de Franse bark JEANNETTE ODONER in aanvaring geweest.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 16 November 1904
Scheepstijdingen.
FALMOUTH. 12 Nov.
Het Nederl. schipHainaut was 10 Nov. ongeveer 30 mijl van Lizard in aanvaring met de Fransche bark Jeannette Odoner.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 16 November 1904
Scheepstijdingen.
FALMOUTH. 18 Nov.
Het schip Haïnaut was in aanvaring met de Fransche bark Jeannette Odonor.
De Haïnaut werd hier door een sleepboot binnengesleept. De aanvaring had plaats 30 mijl bezuiden Lizard.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 16-11-1904
Falmouth, 12 november. Buiten het verlies van fokkemast en al het daarmede verband staande tuig, heeft de HAINAUT ook de boegspriet en voorbramsteng verloren en tevens zware schade aan bakboordsbrug, bak en meerdere averij. (AAV: brug zal waarschijnlijk boeg moeten zijn).

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 23-11-1904
De HAINAUT passeerde op 22 november Vlissingen, gesleept door de sleepboot PRESIDENT  LUDWIG. De fokkemast en tuig waren weg, en de bakboordsboeg was met planken  dichtgemaakt.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 januari 1905
Stoomvaartberichten
LONDEN, 28 Jan.
Het Admiraliteitshof heeft uitspraak gedaan in het geding omtrent het op 12 Nov. te Falmoulh voorgaats-brengen van het Nederlandsche fregatsciiip Hainaut, nadat dit met het Fransche schip Jeanne Cordonnier in
aanvaring was geweest, door het Engelsche stoomschip Birkhall.
Het Hof bepaalde bet hulploon op £ 750, waarvan £ 600 aan den reeder, £ 50 aan den kapitein en £ 100 aan de bemanning moet uitgekeerd worden.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 24-10-1907
Scheepstijdingen.
Vlissingen, 13 Febr.
De beide ankers en kettingen, den 29sten Jan. alhier op de reede verloren door het Nederl. 3-masts-schip Hainaut zijn opgevischt en naar Antwerpen vervoerd.

Bron : Rotterdamsch Nieuwsblad, 24-10-1907
Ventnor, 21 oktober. Het van Antwerpen naar New York bestemde Nederlandse tankzeilschip HAINAUT, nu bij Spithead voor anker liggende, heeft ter hoogte van Start Point door een Zuiderstorm de fok en voor-on-dermarszeil verloren.

Bron : Het nieuws van den dag : kleine courant, 24-10-1907
SCHEEPSTIJDINGEN
Ventnor, 21 Oct. Het Ned. stalen fregatschip Hainaut, kapt. Jacobs, van Antwerpen naar Newyork, ligt bij
Spit Head geankerd met verlies van eenige zeilen, welke verloren gingen in een Z.W. storm. De kapitein is ziek.