Auke Visser's International Esso Tankers site     |   home
ESSO International Tankers 1960-1969
Polar voyage Manhattan.
Polar voyage Manhattan.
Also see below, for article about the Polar voyages of the "Esso Manhattan".

The Canadian Ice breaker "John A. McDonald" helps out by breaking a passage aft of the "Manhattan"
mighty twin screws as she edges back off a stubborn field of pack ice for another try to break through.
"Manhattan" ex "Manhattan", seen here on her trip to Alaska on a test trip trough the Polar Ice.
Ice recearch with the "Manhattan".
"Manhattan" ex "Manhattan", seen in artist inpression, to Alaska, trough the Polar Ice.
Journey of the "Manhattan".

Pijpleiding wint het economisch van pooltanker          See also :  ( English version )
Below : ( Only in Dutch )

Tankvaart door het Poolijs is mogelijk gebleken maar vooralsnog lijkt bet voordeliger ruwe olie uit Alaska per pijpleiding af te voeren,
aldus heeft Humble Oil & Refining Company bekend gemaakt.
De Amerikaanse dochteronderneming van het Esso-concern heeft besloten haar pooltankerproject op te schorten en zich
te concentreren op alternatieve pijpleidingprojecten. De ontwikkeling van pooltankers kan evenwel op korte termijn worden hervat
wanneer economische factoren of andere omstandigheden zich wijzigen.
Laadplaats
Humble verklaarde dat de proeftochten door het Poolijs hebben aangetoond dat ijsbrekertankers de tocht via de Noordwestelijke
doorvaart naar de Amerikaanse oostkust, en via Straat Bering naar de Amerikaanse westkust, in beide richtingen kunnen volbrengen.
Voorlopige ontwerpstudies voor een pooltanker van 300.000 DWT, met een lengte van meer dan 400 meter, zijn voltooid. Een dergelijke
mammoettanker zou zonder hulp van ijsbrekers het gehele jaar door in het Poolijs kunnen opereren. Daarbij zou een buitengaatse
laadplaats in de poolwateren van de Beaufort Zee nodig zijn. Ook de ontwerpstudie voor een dergelijke ,,terminal” werd voltooid.
De twee poolreizen van de 115.000 tons Esso-tanker ,,Manhattan” waren zeer succesvol en hebben waardevolle gegevens opgeleverd
voor de studie van de verschillende transportmogelijkheden om ruwe olie uit Alaska naar de raffinaderijen in de V.S. te brengen.
Alternatief
Humble's president-directeur M. A. Wright verklaarde: ,,We weten thans dat pooltankers een alternatief vormen dat zich laat verwezenlijken
en dit geeft ons een veel grotere flexibiliteit om in toekomstige transportbehoefte te kunnen voorzien.”
Wright memoreerde voorts hoe de ,,Manhattan”, als eerste koopvaardijschip dat de tocht door de Noord Westelijke doorvaart volbracht
heeft bijgedragen tot de scheepvaarthistorie de wetenschappelijke kennis van het Poolgebied. Hij wees erop dat deze arctische en
technische onderzoekingen een internationaal project waren met bijdragen van dochterontnemingen van Esso, Atlantic Richfield en enkele
onafhankelijke adviesorganen en mede van de regeringen van de Verenigde Staten en Canada.
Pijpleiding
Hoewel Humble zijn pooltanker-studie op dit moment heeft opgeschort, zal de maatschappij doorgaan met de mogelijkheden te  onderzoeken
om ruwe olie via Valdez, eer vrije haven aan de zuidkust van Alaska verschepen. Dit met conventionele tankers geen ijsbrekeruitrusting aan
boord zijn. hebben. Humble is nauw betrokken bij de voorgestelde Trans-Alaska pijpleiding zal over 8oo mijl van Alaska's Noordhelling
naar Valdez leiden en een sleutelverbinding vormen in het transportsysteem waarmee in de vraag naar olie aan de Amerika- westkust
zal kunnen worden voorzien.