Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij NV.    |   home
Reizen der N.K.P.M. zeeschepen
Reizen van de Benakat, in 1935
Helaas zijn niet alle data te achterhalen.