Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij NV.    |   home
Benakat - (1935-1943)
Kranten berichten betreffende "Benakat"
Schip en Werf, februari 1935.
 De Nederlandsche Koloniale Tankvaart Maatschappij té 's-Gravenhage heeft met de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij een contract gesloten voor den bouw van een dubbelschroef stoomtankschip met een draagvermogen van 6000 ton.
Het schip zal een lengte hebben van ongeveer 360 voet en een breedte van ongeveer 64 voet.
De nieuwe tankboot zal gebruikt worden in verband met het transport van de producten van de Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij, welke firma de belangen van de Standard Oil in Nederland vertegenwoordigt.

Het Schip, februari 1935.
De Nederlandsche Koloniale Petroleum-Maatschappij' te 's Gravenhage heeft aan de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij den bouw opgedragen van .een dubbelschroef stoomtankschip van 6000 ton draagvermogen. Het schip wordt lang ca. 360' en breed 64'.

Het Schip, juni 1935.
Nieuwe naam
Het voor de Nederlandsche Koloniale Tankvaart-Maatschappij te "s-Gravenhage bij de Rotterdatnsche Droogdok-Maatschappij in .aanbouw zijnde motortankschip van 6000 ton draagverrnogen, bouwnummer 194 krijgt den naam „Benakat".

Schip en Werf, augustus 1935.
Tewaterlatingen
Zaterdag 17 Augustus  werd van één der hellingen van De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij met goed gevolg te water gelaten het dubbelschroef-stoomschip Benakat, in aanbouw voor rekening van de N. V. Nederlandsche Koloniale Tankvaart Maatschappij te 's-Gravenhage. De hoofdafmetingen zijn: lengte tusschen de loodlijnen 360', breedte op buitenkant spanten 64', holte tot opperdek 18', laadvermogen 6000 ton.  
De voortstuwing van het schip zal geschieden door middel van 2 triple-expansie stoommachines, met een vermogen van 2300 ipk,
waarvoor stoom van 225 lbs. per vierkante duim geleverd zal worden door 2 enkele Schotsche ketels, met een V.O. van 50 m2.
De doopceremoniën en het wegnemen van de laatste beletselen voor de tewaterlating geschiedden door mevrouw Horstman, echtgenoote van den heer A. C. H. Horstman, directeur van de N. V. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij,
's-Gravenhage.

Het Schip, augustus 1935.
Te water gelaten schepen
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, Rotterdam, het stalen dúbbelschroeftankschfip „Benakat', groot 6000 ton draagvermogen, afmetingen 360' x 64' x 18', voorzien van 2 triple expansie stoommachines van 2300 ipk, 2 enkele Schotsche ketels met een verwarmd* oppervlak van 570 m2 en 225 lbs/duim stoomdruk, in aanbouw voor rekening van de N.V. Nederlandsche Koloniale Tankvaart Maatschappij. te' 's-Gravenvhage.

Schip en Werf, oktober 1935.
Proeftochten
Zaterdag 14 September j.l. heeft met goed gevolg de proeftocht plaats gehad van het dubbelschroef-stoomschip Benakat, gebouwd door de N. V. de Rotterdamsche Droogdok Mij., voor rekening van de N. V. Nederlandsche Koloniale Tankvaart Maatschappij te 's-Gravenhage.
De hoofdafmetíngen zijn: lengte tusschen de loodlijnen 360'-0", breedte op buitenkant spanten 64'-0", holte tot opperdek 18'-0". Laadvermogen 6000 ton. De voortstuwing van het schip geschiedt door middel van twee triple expansie stoomrnachines, met een
vermogen van 2300 ipk, waarvoor stoom van 225 lbs. per vierkante duim geleverd wordt door twee Schotsche ketels met een V.O. van 570 m2 .
Het schip is denzelfden dag naar Batoem vertrokken.

Het Schip, augustus 1935.

Na geslaagden proeftocht is door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij aan de Nederlandsche Koloniale Tankvaart Maatschappij te 'sGravenhage afgeleverd het stoomtankschip „Benakat”, groot 4762,63 reg. ton bruto inhoud en 6000 ton draagvermogen afmetingen 109,73 x 19,50 x 5,49 rn, voorzien van twee triple expansie 16"x 24"x 45" stoommachines van 1150 ipk elk. Twee enkele Schotsche ketels met een V.O. van 570 m2 en 225 lbs. per vierk. inch stoomdruk, leveren de benoodigde stoom.