Nederlandsche Koloniale Petroleum Mij NV.    |   home
Reizen der N.K.P.M. zeeschepen
Reizen in 1948 van de "Tankhaven I"
Helaas zijn niet alle data te achterhalen.