Auke Visser's Other Esso Related Tankers Site     |   home
Esso Margarita (1953-1972)
PROEFVAART VAN HET TANKSCHIP "ESSO MARGARITA"
Only in dutch !!
     Nadat dit schip op 5 Jan. j.l. in de Waalhaven aan de kompaspaal de kompassen door de heren van het Meteorolngisch Instituut had laten stellen en de currectietabellen daarop gereed gemaakt waren, vertrok het Woensdag 6 Jan. om 9 uur v.m. van de werf, zodra het tot aan de maximum diepgang met water geballast was. voor het houden van de technische proefvaart, naar zee. Toen daarop de gebruikelijke anker- en manoeuvreerproeven genomen waren werd Noordwaarts gekoerst naar de Oostkust van Engeland, alwaar even benoorden Newcastle,. voor de kust van Newbíggín, de snelheidsproeven werden uitgevoerd. Door het slechte weer nam dit meer tiid in beslag dan daarvoor in het proeítochtprogramma bepaald was. Er werd 16 keer langs de aldaar op de kust opgestelde mijlpalen, die 's nachts verlicht zijn, gevaren. Uit de daardoor verkregen gegevens bleek dat het schip ruimschoots de contractuele snelheid van 12 Eng. zeemijlen per uur had gevaren.

    In plaats van Zaterdag arriveerde het schip eerst Zondagmiddag aan de werí. Deze vertraging was door een telegram uit zee tijdig aan de betrekkingen van de opvarenden bekend gemaakt, zodat deze zich niet ongerust behoefden te maken.
    Menigeen van de prneftochtvaarders had gedurende deze proeftoeht zijn tol aan de zee betaald en voelde bij thuiskomst nog de zee in de benen.
    Vrijdag 15 Jan. j.l. werd 's middags om 3 uur 30 aan boord tijdens een eenvoudige plechtigheid van vlag verwisseld en het schip aan de opdrachtgevers, de Compania de Petroleo Lago, overgedragen.
    Zondag 17 Jan. j.l. om 10 uur 30 vertrok het schip van de werf naar Venezuela. alwaar het ruwe olie zal gaan varen op het korte traject tussen het Maracaïbo meer en de op het eiland Aruba gelegen Lago raffinaderij.
    Wist U dat in het tot 30 m diepe Meer van Maracaïbo circa 4000 boortorens staan die de ruwe olie uit de onder de bodem van dat meer gelegen bronnen oppompen?
    Voor de technische gegevens van de Esso Margarita verwijzen wij U naar ons nummer van September 1953, dat tevens de tewaterlating op 22 Augustus 1953 vermeldde.
( Sources Rotterdamsche Droogdok Maatschappij ( RDM ))