Auke Visser's Other Esso Related Tankers Site     |   home
Standard-Vacuum Transportation Co., Ltd.
Stanvac Riau - (1957-1963)
See her as : Misoa - (1937-1941 & 1945-1955)

 
"Stanvac Riau" seen on the Kalie Musi River, Sumatra.
Photographed from the "Stanvac Talang Akar".
( Photo by Ben Nederlof )
 
"Stanvac Riau".
( Photo by Ben Nederlof )

Ben Nederlof schreef :
Hallo Hr. Visser,
Van 1956 tot 1962 heb ik als WTK gevaren. De eerste jaren bij Shell( oa Cistula) en daarna bij enkele andere companies.
(Hudig en Pieters , Halcyon en Stanvac). 1960 t/m 1961 bij de Stanvac in Indie. En wel op de Stanvac Talang Akar, de Sunda en de Riau.
Van dat laatste schip vind je nergens een foto. Ik heb er echter een gemaakt op de Musi vanaf de Talang Akar. Die foto gaat hierbij.
De kwaliteit is niet erg best maar wat wil je. Hij komt van een oude afdruk van een dia van 48 jaar oud. Waar blijft de tijd ?
Ik hoop dat U er wat aan hebt in Uw verzameling. De Riau was trouwens een dubbelschroever. Twee maal TEM en twee Schotse ketels.
De dubbelebodemtanks(ketelwater) onder de MK waren een ideale plek om kratten Whiskey van Singapore naar Bangkok te smokkelen.
Opbrengst 100 % netto ! Je moest alleen zorgen dat de betreffende tank in Bangkok bijna leeg was. Op de Musi kregen we een keer een
half onder water drijvende boom in de bakboord schroef. Gevolg: helmstok bakboord roer geknapt. Lasapparatuur was natuurlijk niet
aan boord op een tanker. Dat werd dus gaten boren met een ratel.
In Singapore is de zaak na veel gestuntel toen gerepareerd. Ander manko waren de exentriekschijven van beide machines.
Die waren verre van rond. Je bleef dus pasmaken.
Het oude barrel was bij mijn weten in de US gebouwd voor de oorlog en had vele jaren dienst gedaan vanuit Maracaibo.
Voetnoot :
De Musi is een rivier op Sumatra, Indonesië. In de buurt van Palembang/Sungei Gerong.
We laadden daar crude stroomopwaarts bij Pakan Baroe. Berucht eindpunt van de Pakan Baroe spoorweg van Padang daar naar toe.
Was net zo'n slavenwerk van de jap als de Burma spoorweg. Heeft ook nooit echt gefunctioneerd. De slachtoffers van de ramp met
de Junio Maru waren daar op weg heen.

Ben Nederlof wrote :
Hello Mr. Visser,
From 1956 to 1962, I sailed as an engineer. The first few years at Shell (including Cistula) and then by some other companies.
(Hudig and Pieters, Halcyon and Stanvac). 1960 till 1961 whit Stanvac in India. On the Talang Akar Stanvac, the Sunda and Riau.
From that last ship it is hard to find a photo. However, I have one taken on Musí from the Talang Akar. This photo is enclosed.
The quality is not very good, but what do you want. It comes from an old print of a slide of 48 years old. Where has the time gone ?
I hope that you can use it in your collection. The Riau was a twin screw vessel. Two TEM and two Scottish boilers.
The double bottom tanks (boiler water) under the ER were an ideal place for Whiskey crates of Singapore to smuggle into Bangkok.
Profits 100% net! You only had to be sure that the where nearly empty in Bangkok. On the Musí, once a time, we got a half
under water floating tree in the port side screw. Consequence: tiller port rudder broken. Welding equipment was obviously
not on board on a tanker. We had to drill holes with a rattling wrench.
In Singapore the whole equipment was repaired after a lot of struggle. Other failures where the excentricdiscs of both engines.
Those were far from round. You always where busy to make them round.
The old vessel was built, to my knowledge, in the U.S., before the war and had many years served around Maracaibo.
Note :
The Musí is a river on Sumatra, Indonesia. In the near Palembang / Sungei Gerong.
We loaded crude there upstream at Pakan Baroe. Gave terminus of the railroad from Pakan Baroe Padang there. Was just
some of the slavenwerk by the Jap, as the Burma railway. Has never really worked. The victims of the disaster de Junio Maru
were there on their way back.

Additional information Starke & Schell Registers :

1937 - MISOA   BR   2T (aft)     (11)
4,800 GRT for Lago Shipping Co., Ltd., London,  371.1 x 64.2
Tanker built by Furness SB. Co., Ltd., Haverton Hill-on-Tees,  (7),  #267,  165526
(12/1940 - 1945  Admiralty requisition - converted to tank landing ship)
1946 - Panama Transport Co., Panama , PA
1952 - Creole Petroleum Corp., Panama
1956 - PETRO-MAR, Maritima Aragua, S.A. (Sixto Gil & Son), Maracaibo, VE
1957 - STANVAC RIAU, Lennox Corp., Monrovia  (Stanvac, New York), LI,  241 (?)
Broken up at Hong Kong 1963 by Lee Sing Co.,
arrived 22.12.1962, work began 17.01.1963.

The Miramar Ship Index for "MISOA"
IDNo:
1165526
Year:
1937
Name:
MISOA
Launch Date:
22.06.1937
Type:
Tanker
Date of completion:
07.1937
Flag:
PAN
Keel:
30.10.1936

DWT:
Yard No:
267
Length overall:
Ship Design:
LPP:
113.1
Country of build:
GBR
Beam:
19.6
Builder:
Furness
Material of build:
Location of yard:
Haverton Hill
Number of screws/Mchy/Speed(kn):
2T-11

Owner as Completed:
Lago Sg Co Ltd, London

Subsequent History:
1956 PETRO-MAR - 1957 STANVAC RIAU

Disposal Data:
Scrapped at Hong Kong 22.12.1962.

ON
LR/IMO
ID
Year
Name
Tons
Name change
Main Owner
165526
1165526
1937
MISOA
4800
Lago Shipping Co.
1165526
1937
PETRO-MAR
4800
1956
S.Gil & Son
1165526
1937
STANVAC RIAU
4800
1957
Standard-Vacuum

FURNESS SHIPBUILDING COMPANY LTD., HAVERTON HILL
Name
MISOA
Type
Tanker
Yard Number
267
Launched
22/06/1937
Completed
07/1937
Off. Number
165526
Engine builder
North East Marine Engineering, Newcastle
Engine type
T. 6 cyl, twin screw, aft
GRT
4800
Length (feet)
371.1
Beam (feet)
64.2
First owner
Lago Shipping Co. Ltd., London
History
1941 -1945 Admiralty requisition as a tank landing ship
1946 Panama Transport Co., Panama
1952 Creole Petroleum Corporation, Panama
1956 PETRO-MAR, Maritima Aragua S.A., Maracaibo
1957 STANVAC RIAU, Lennox Corporation, Monrovia (Stanvac, New York)
Fate
22/12/1962 arrived at Hong Kong for breaking, work began 17/01/1963